/

Back to home page

Dutch Politics CDA D66 Privacy

CDA weet niet wat ze wil in debat over privacy

   Fri 09/01/2004

D66 is verbaasd over de opstelling van het CDA inzake de privacy van veelplegers. In oktober stemde het CDA nog tegen een D66 motie om te onderzoeken hoe privacy van veelplegers ingeperkt kan worden, terwijl men nu de gedachtenlijn van korpschef Vogelenzang (die veel verder gaat) als "zinvol" bestempelt. De motie van kamerlid Lousewies van der Laan vroeg de regering te onderzoeken hoe de privacy van een kleine groep, die herhaaldelijk veel overlast veroorzaakt, ingeperkt kan worden, zodat instanties effectiever tegen de overlast kunnen optreden.

Nu kan de politie bijvoorbeeld niet achterhalen of veelplegers onder behandeling staan wegens drugsgebruik of huurachterstanden hebben. Privacy beperkende straffen voor een kleine groep, die reeds veroordeeld is, zijn veel beter dan wat er nu gebeurt: de privacyrechten van alle Nederlanders wordt ingeperkt. Minister Donner heeft tijdens het debat over de justitiebegroting waar Van der Laan de discussie aanzwengelde verklaard bereid te zijn het onderzoek in te stellen indien de Tweede Kamer daarom vroeg. Helaas kreeg de D66 motie geen kamermeerderheid, maar slechts steun van LPF, SGP, SP en PvdA. De voorstellen van corpschef Vogelenzang die nu de ronde doen gaan veel verder, namelijk het opheffen van privacy van veelplegers ten opzichte van het grote publiek, bijvoorbeeld door hun foto's te publiceren. Justitiewoordvoerder Van der Laan vindt het bizar dat een dergelijk vergaand voorstel wel door het CDA bekeken wil worden, maar haar bescheiden onderzoek niet. In Groot-Brittannië worden privacybeperkende straffen al met succes opgelegd aan veelplegers.