/

Back to home page

Dutch Politics CDA D66

Geen steun van D66 aan Balkenende III

   Thu 06/07/2006

Minister-president Balkenende hoeft niet op D66 te rekenen voor gedoogsteun voor zijn nieuwe kabinet. ‘Als het aan ons ligt gaan we zo snel mogelijk naar de kiezer,’ zegt fractievoorzitter Lousewies van der Laan. ‘Dat was ons advies aan de koningin. Bovendien, wij hebben het vertrouwen in Balkenende II opgezegd omdat wij geen verantwoordelijkheid meer willen dragen voor het optreden van minister Verdonk. Dat wilden wij niet onder Balkenende II en dus ook niet onder Balkenende III’. Mocht Balkenende toch steun voor het bestaan van zijn nieuwe kabinet vinden, omdat bijvoorbeeld de LPF of de combinatie ChristenUnie/SGP bereid is met Balkenende en Verdonk in zee te gaan, dan zal D66 wel een constructieve oppositie voeren. ‘Dat doen wij altijd,’ zegt Van der Laan. ‘Wij gaan zeker niet tegen goede plannen stemmen, alleen om het kabinet dwars te zitten. Zo zit D66 niet in elkaar’. Daarbij verwijst Van der Laan nadrukkelijk naar het sociaal-economisch beleid waarvan D66 mede-architect is en dat Balkenende zegt te willen voortzetten. ‘Verstandige maatregelen kunnen op onze steun rekenen’. Volgens Van der Laan is de opstelling van D66 daarmee helder en consequent. ‘Wij hebben geen enkele deal gesloten en geen enkele uitruil gemaakt. Wij gaan ook geen dossiers aan elkaar koppelen die inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben. Eigenlijk is het verbluffend eenvoudig: wij stemmen vóór maatregelen waar wij vóór zijn, en tégen maatregelen waar wij tegen zijn. Moeilijker is het niet’. Mocht GroenLinks, zoals algemeen verwacht wordt, een motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen, dan zal D66 deze dan ook steunen. ‘Dat past precies in die lijn,’ zegt Van der Laan. ‘Iedereen weet dat wij naar de kiezers willen en niet dit nieuwe, missionair kabinet met ook weer minister Verdonk daarin als minister van Vreemdelingenzaken. Als het ons gevraagd wordt, zullen wij daar dus ook tegen stemmen. Maar als het kabinet die stemming overleeft, dan zullen wij elke maatregel waar zij mee komt gewoon op de eigen merites beoordelen’.