/

Back to home page

GLBT Rights Dutch Politics Education /theme/ CDA D66 Economy

Laatste kamerdag schept duidelijkheid voor verkiezingen

   Wed 01/11/2006

CDA, VVD en SP blokkeren investering in leraren D66 stelt voor om nu al 100 miljoen extra uit te trekken voor lerarensalarissen. Op dit moment willen te weinig hoger opgeleiden voor de klas en met dit voorstel wil D66 daar iets aan doen. De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD en SP weigeren echter extra geld te investeren om goed opgeleide docenten te behouden voor het onderwijs. De drie partijen stemmen tegen een voorstel van D66. D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan is teleurgesteld dat CDA, VVD en SP het voorstel niet steunen. Van der Laan: “Alle partijen roepen in hun verkiezingsprogramma dat de salarissen van leraren omhoog moeten om goede leraren te behouden voor het onderwijs. Maar als er dan een concreet voorstel ligt geven ze niet thuis. Het is onbegrijpelijk dat CDA, VVD en SP niet inzien dat goede leraren het fundament zijn van goed onderwijs in Nederland.” Geen gemorrel aan de voorwaarden van de missie naar Afghanistan De PvdA stelt voor om de missie naar Afghanistan opnieuw te bezien. Het voorstel bevat op het eerste gezicht een groot aantal wenselijkheden over de stabilisering en veiligheid van Afghanistan. Zo stelt de PvdA, dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat de bevolking zich aansluit bij de Taliban. Er moet een goede balans zijn tussen offensieve veiligheidsoperaties en wederopbouw. De ISAF-missie moet 100 procent worden ingevuld (er moeten ook andere landen aan meedoen); en er moet meer druk op Pakistan worden gezet om de grens met Afghanistan beter te bewaken. D66-Kamerlid Bert Bakker over het voorstel: “Al deze aangelegenheden zijn inderdaad kritische voorwaarden voor het welslagen van de missie in Afghanistan. Maar dat waren ze drie kwart jaar geleden ook al. Omdat aan deze en andere kritische voorwaarden niet was voldaan, gaf dat de D66-fractie toen reden om niet met die missie in te stemmen. Het opnieuw beginnen over deze voorwaarden kan door de D66-fractie niet anders gelezen worden dan als een poging om achteraf de instemming met die missie te legitimeren in het licht van de zorgelijke ontwikkelingen van dit moment. Om die reden hebben wij geen behoefte aan dit voorstel van de PvdA.” Srebrenica-overlevenden verdienen een menswaardige behandeling Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het debat over de vluchtelingen uit Srebrenica uitstellen tot na de verkiezingen. Verdonk blijft ondertussen doorgaan met het uitzetten van Bosniërs. Een voorstel van D66-Kamerlid Ursie Lambrechts om daarmee te wachten tot een later debat, wordt verworpen. De Kamer heeft minister Verdonk reeds meerdere malen opgedragen de overgebleven dossiers van vluchtelingen uit Srebrenica zorgvuldiger en ruimhartiger te herbeoordelen. Een rapport van journalist Van Workum toonde vorige week aan, dat deze herbeoordeling niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden. D66 wil de minister daarover aan de tand voelen, maar een meerderheid van der Kamer wil het debat uitstellen tot na de verkiezingen. Lambrechts blijft erbij dat minister Verdonk zich vóór de verkiezingen zou moeten verantwoorden. Lambrechts: ”D66 zet zich al jaren in voor de vluchtelingen uit Srebrenica. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de overlevenden van de val van de enclave. Daaraan heeft minister Verdonk onvoldoende invulling gegeven. Wat ons betreft is de enige juiste oplossing een verblijfsvergunning voor de nog in Nederland verblijvende overlevenden. Anders laten we deze mensen voor de tweede keer in de geschiedenis in de steek.” Cultuur krijgt nog steeds niet genoeg aandacht D66-Kamerlid Boris van der Ham stelt voor om DJ’s eenzelfde positie te geven als andere kunstenaars. Bands bijvoorbeeld vallen in het lage BTW-tarief. Voor D66 is dance een volwassen kunstvorm en bovendien een belangrijk exportproduct van Nederland. Daarom stelt D66 voor om dance extra te stimuleren door het BTW-tarief te verlagen. Rechts weigert echter om in te stemmen met dit voorstel. Boris van der Ham stelt vragen bij deze weigerachtige houding van CDA en VVD: “Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in onze samenleving. De open en tolerante samenleving die D66 voor ogen heeft bruist van kunst en cultuur. Ik betreur het dat rechts hiervoor geen oog heeft. CDA en VVD stemmen niet alleen tegen mijn voorstel, maar ze zijn zelfs van plan om de prijs van boeken te verhogen. D66 wil juist een stap vooruit zetten en geld investeren in het stimuleren van lezen.” Invoering inburgeringswet niet uitgesteld De omstreden inburgeringswet van VVD-minister Rita Verdonk wordt toch ingevoerd. Een voorstel dat Verdonk vraagt eerst met de gemeenten om de tafel gaan zitten om een zorgvuldige invoering te garanderen, haalde geen meerderheid. Gemeenten gaven eerder al aan dat invoering per 1 januari 2007 onverantwoord zou zijn. D66-lijsttrekker Alexander Pechtold vindt het onverstandig dat de wet nu alsnog per 1 januari wordt ingevoerd. Pechtold: “Deze wet is een bureaucratisch misbaksel. Verdonk denkt nog steeds dat integratie te vangen is in wetten en regels. Zij is vier jaar bezig geweest met dit megaproject, maar het resultaat is nul. Ondertussen heeft D66 miljoenen geïnvesteerd in werk en onderwijs: het bestrijden van taalachterstanden, participatieprojecten voor allochtone vrouwen, enzovoorts. Alleen op die manier kan serieus werkt worden gemaakt van integratie. De weg van de symboolmaatregelen van Verdonk en Wilders loopt dood.” De inburgeringswet wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer, waar hij op veel kritiek stuit. Enkele weken geleden verscheen bovendien een brief van 18 hoogleraren die de wet bureaucratisch noemen, ontzettend duur in de uitvoering, slecht voor de uitstraling van Nederland en juridisch niet zuiver omdat je mensen geen boete op kunt leggen als ze buiten hun schuld het examen niet halen. CDA, VVD en ChristenUnie belemmeren homoveiligheid Homovijandigheid onder jongeren is een groot probleem. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 40 procent van de Rotterdamse jongeren geen homo’s in hun vriendenkring duldt en dat zelfs 88 procent van de Turkse en 80 procent van de Marokkaanse jongens in Rotterdam geen homoseksuele vrienden wil hebben. Ook blijken jongeren er nog steeds erg lang over te doen, voordat zij voor hun homoseksuele voorkeur uit durven komen. Uit ander onderzoek volgde dat lesbische en homoseksuele tieners zich op school twee- tot zesmaal onveiliger voelen dan de gemiddelde leerling en dat veertig procent van de homojongeren wordt gediscrimineerd vanwege hun seksuele geaardheid. Ursie Lambrechts dient een voorstel in om homovijandigheid te bestrijden. Lambrechts: “Negentig procent van de scholen doet niets om de positie van homoseksuele en lesbische jongeren te verbeteren. D66 vindt dit onacceptabel. Homo’s en lesbo’s moeten zich vrij en veilig voelen op school.” CDA, VVD en ChristenUnie stemmen tegen het voorstel van D66 waardoor de huidige problemen voortduren. Fatma Ko?er Kaya vraagt ruimere openingstijden dienstverleners Als het aan D66 ligt worden de openingstijden van dienstverleners (zoals loodgieters, gemeenten en artsen) veel flexibeler, zodat ze meer zijn afgestemd op de moderne samenleving. “Wat wij nodig hebben is een cultuuromslag”, aldus Fatma Ko?er Kaya. Zij heeft de regering daarom gevraagd om obstakels voor ruimere openstelling van overheidsloketten en dienstverlenende bedrijven te inventariseren en weg te nemen. Het voorstel wordt door een meerderheid in de Kamer gesteund. Meer mogelijkheden om te werken voor asielzoekers Asielzoekers die tijdens hun procedure een opleiding volgen kunnen binnenkort gemakkelijker stage lopen en werken. De Tweede Kamer heeft vandaag voorstellen van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya aangenomen die dat mogelijk maken. Koser Kaya kreeg ook voor elkaar dat de regering gaat onderzoeken hoe vluchteling-studenten behouden kunnen blijven voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Koser Kaya: “Wij halen steeds meer hoog opgeleide migranten naar Nederland, maar zien een groep talentvolle jongeren over het hoofd. En dat terwijl zij al hier zijn, de taal spreken en een Nederlands diploma hebben.” Boris Dittrich zet in op reparatie onvolkomenheden wetsvoorstel terugkeerbanen D66 wil voorkomen dat de ‘terugkeerbanen’ voor bijstandsgerechtigden die gaan werken met behoud van uitkering, reguliere banen van de arbeidsmarkt verdringen. Daarom heeft D66-Kamerlid Boris Dittrich een voorstel ingediend dat deze verdringing voorkomt. “Voorwaarde is ook dat het werk in een terugkeerbaan gericht is op reïntegratie op de arbeidsmarkt”, stelt Boris Dittrich. Om dit verder te bevorderen heeft D66 samen met GroenLinks een voorstel ingediend dat scholing regelt voor mensen die verplicht worden een terugkeerbaan te accepteren.