/

Back to home page

Human Rights Europe Dutch Politics CDA D66

Politiek moet ondubbelzinnige wetten maken

   Thu 08/05/2003

Verdragsteksten en wetten moeten ondubbelzinnig zijn. Dat stelt D66-kamerlid Lousewies van der Laan in debat met minister Donner van justitie. Minister Donner (CDA) geeft er echter de voorkeur aan om onduidelijke teksten door de rechter te laten interpreteren. Onacceptabel, aldus Van der Laan: ‘Van politici mag je verwachten dat zij gewoon duidelijke besluiten nemen. Het heeft geen pas voor Nederland om lastige kwesties door te schuiven naar de rechter’.

De onduidelijkheid ontstond in een debat over het nieuwe uitleveringsverdrag dat Europa met de Verenigde Staten sluit. De vraag is, of de nieuwe lijst overtredingen waarvoor uitlevering verplicht wordt in de plaats komt van de afspraken die Nederland nu al met de Amerikanen heeft. Volgens Donner is dit niet het geval; volgens Van der Laan laat de tekst wel degelijk ruimte voor een dergelijke interpretatie. Dat zou vergaande consequenties hebben.Van der Laan vroeg minister Donner een nota naar zijn Europese collega’s te sturen, om vast te leggen hoe Nederland de verdragstekst interpreteert. ‘Als wij het er al niet over eens zijn wat de tekst precies betekent, hoe moeten de andere EU-landen en de Amerikanen dan weten dat wij niet onze oude afspraken opgeven?’, zo vroeg Van der Laan de minister. Donner stelde dat bij onduidelijkheid over een verdragstekst de rechter maar moet beslissen. Dat schoot Van der Laan in het verkeerde keelgat.‘Rechters klagen steen en been dat de politiek dubbelzinnige wetten maakt, zodat zij worden gedwongen politiek te bedrijven. Ik vind dat de politiek zijn werk gewoon goed moet doen; het is ongehoord dat een minister het Parlement voorstelt de interpretatie van een belangrijk verdrag maar aan de rechter over te laten’. Voor D66 ligt het nieuwe uitleveringsverdrag toch al gevoelig. De Democraten vinden dat het huidige bilaterale akkoord het nu al te gemakkelijk maakt om Nederlanders aan de VS uit te leveren. Het nieuwe verdrag zou dit nog eens aanzienlijk vereenvoudigen.