/

Back to home page

Climate

Äänekkäämmät lentokoneet — direktiivissä 92/14/ETY mainittu 2 luku

   Tue 11/06/2002

Direktiivin 92/14/ETY(1) 2 artiklan perusteella jäsenvaltioiden on kiellettävä 1. huhtikuuta 2002 lähtien kaikilla alueidensa lentokentillä ns. "2 luku" -tyyppiset siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleissopimuksen liitteessä 16 mainitut lentokoneet, joita ei ole varustettu vaimennussarjalla (hushkit).

  • Tietääkö komissio, soveltavatko kaikki jäsenvaltiot tätä säännöstä?
  • Onko sillä tietoja lentokentistä, jotka vielä nykyisin sallisivat tällaisten koneiden jatkavan toimintaansa? Mitkä lentokentät ovat kyseessä?
  • Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä niitä jäsenvaltioita ja lentokenttiä vastaan, jotka eivät käytännössä sovella direktiiviä?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1663+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): anekkaammat_lentokoneet_direktiivissa_92_14_ety_mainittu_2_luku
Additional Params: page = 1
tagname = climate
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 109ms (action ~109ms, view ~31ms)