/

Back to home page

Climate

Borselen ydinvoimalan sulkeminen Alankomaissa

   Fri 22/06/2001

Hollantilainen sanomalehti Volkskrant kirjoitti 1. kesäkuuta 2001, että energia-asioista vastaava komission jäsen de Palacio oli sanonut Arnhemissa edellisenä päivänä järjestetyssä kokouksessa, ettei ydinvoimaloiden sulkeminen aikaisemmin, Alankomaiden hallituksen hahmotelmien mukaisesti, ollut hyvä ajatus. Hänen kerrottiin sanoneen, että Kioton vaatimusten täyttäminen ei olisi mahdollista ilman ydinenergiaa. Nämä lausunnot toistettiin myös muissa tiedotusvälineissä.

1. Vahvistaako komission jäsen, että hän on esittänyt tällaisia lausuntoja?

2. Onko komission jäsen tietoinen ydinenergian ympäristöhaitoista verrattuna muihin ei-fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin energiatuotannon muotoihin?

3. Onko komission jäsen tietoinen Alankomaiden hallituksen ponnisteluista erilaisten ei-fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien energiamuotojen, muun kuin ydinenergian, käytön edistämiseksi?

4. Voiko komission jäsen tarjota mitään konkreettisia ja vakuuttavia todisteita siitä, että Alankomaiden hallituksen nykyinen politiikka vaarantaa sen Kioton velvoitteiden täyttämisen?

5. Jos hän ei voi tätä tehdä, mikä sai hänet edistämään ydinteollisuuden kapea-alaista etua näin ilmeisellä tavalla, vaikka todisteita tämän perustaksi tai tarvetta tähän ei ole?

6. Onko komission jäsen yhtä mieltä siitä, että Alankomaiden hallituksen etuoikeus on tehdä valinta siitä, kuinka se täyttää Kioton velvoitteensa (vastakohtana niiden täyttämistä tai täyttämättä jättämistä koskeva valinta)?

7. Mihin perustamissopimuksen kohtaan komission jäsen voi perustaa puuttumisensa Alankomaiden energiapolitiikkaan?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1831+0+DOC+XML+V0//FI