/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy Climate

D66 lanceert initiatief intelligente energie

   Wed 14/03/2001

Als we van Europa de meest dynamische kenniseconomie ter wereld willen maken, moeten we ook een slim ecologisch beleid voeren.

De D66-fractie in het Europees Parlement lanceert vandaag een initiatief met het ambitieuze doel van Europa de meest energie-intelligente economie ter wereld te maken. Eurofractievoorzitter Lousewies van der Laan presenteert, samen met collega’s van de drie andere grote partijen in het Europees Parlement, voorstellen om te komen tot een meer duurzaam energiegebruik.

Van der Laan: “De Europese Commissie moet het initiatief nemen de verschillende energiebesparende maatregelen in de EU te bundelen. Wij geloven dat er via die weg nog een enorm potentieel aan efficiencywinst te behalen is.”

Op de top van Lissabon van begin 2000 hebben de ministers van de Europese Unie een ambitieus doel gesteld: Europa moet in 2010 de meest dynamische, competitieve, door kennis en innovatie gedreven economie te zijn. Een doelstelling die D66 van harte onderschrijft. Maar, zo stelt Van der Laan, de doelstelling is een beetje ouderwets: “Het is duidelijk te merken dat er vooral sociaal-democraten aan tafel zaten in Lissabon. Binnen de ambitieuze doelstellingen is er nauwelijks aandacht voor duurzaamheid. Juist als je de ambitie hebt om Europa langere tijd de leiding te laten nemen in de internationale economie, moet je nú aandacht en tijd te investeren om die economie ook duurzaam te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, ecologische aspecten zullen van steeds groter belang zijn voor een succesvolle economische ontwikkeling.”

D66 stelt daarom voor de agenda voor een intelligenter gebruik van energie te integreren in het “Lissabon proces”. Volgens Van der Laan sluit dat uitstekend aan bij de op kennis gebaseerde economie die de Europese ministers daarbij voor ogen staat.