/

Back to home page

Climate

Energiaperuskirjan sihteeristön huono hallinto

   Thu 16/12/1999

Euroopan komissio oli läsnä energiaperuskirjaa käsittelevässä konferenssissa 30. heinäkuuta 1999, kun konferenssin puheenjohtaja Christophersen kiinnitti huomiota peruskirjan sihteeristön huonoon toimintaan. Asiaa on kuvattu Arthur D. Littlen kertomuksessa, jonka antoi tehtäväksi Christophersenin edeltäjä, suurlähettiläs Rutten. Euroopan komissio on energiaperuskirjan allekirjoittaja ja siksi sen pitäisi olla kiinnostunut peruskirjan tehokkaasta täytäntöönpanosta. Komissio on osallistunut sihteeristön toimintaan luontaissuorituksilla (tarjoamalla kokous- ja tulkkauspalveluita).

1. Mitä toimenpiteitä komissio on toteuttanut kokouksen jälkeen tilanteen pikaiseksi korjaamiseksi?

 

2. Mitä komissio aikoo tehdä turvatakseen, että tällaiset tilanteet eivät toistu?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-1999-2455+0+DOC+XML+V0//FI