/

Back to home page

Climate

Lukning af det nederlandske atomkraftværk i Borsele

   Fri 22/06/2001

Den nederlandske avis de Volkskrant skrev den 1. juni 2001, at energikommissær de Palacio på et møde dagen før i Arnhem havde erklæret, at den nederlandske regerings tidligere lukning af atomkraftværker end planlagt ikke var nogen god idé. Ifølge det citerede skal hun have sagt, at det ikke ville være muligt at leve op til Kyoto-kravene uden atomkraft. Disse udtalelser blev også gengivet i andre medier.

1. Kan kommissæren bekræfte, at hun har fremsat disse udtalelser?

 

2. Er kommissæren klar over de miljømæssige ulemper ved atomkraft sammenlignet med andre former for energiproduktion baseret på ikke-fossile brændstoffer?

 

3. Har kommissæren kendskab til den nederlandske regerings bestræbelser på at fremme anvendelsen af forskellige former for energi fra ikke-fossile brændstoffer ud over atomenergi?

 

4. Har kommissæren noget konkret og troværdigt bevis for, at den nederlandske regerings nuværende politik skaber fare for, at den ikke kan opfylde sine Kyoto-forpligtelser?

 

5. Hvad bevægede i benægtende fald, hvor der hverken er tale om noget bevis eller nogen nødvendighed, kommissæren til så åbenlyst at optræde som fortaler for nuklearindustriens snævre interesser?

 

6. Er kommissæren enig i, at det er den nederlandske regerings privilegium at vælge, hvorledes (i modsætning til hvorvidt) dens Kyoto-forpligtelser skal opfyldes?

 

7. Hvilket traktatgrundlag har kommissæren for sin indblanding i nederlandsk energipolitik?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1831+0+DOC+XML+V0//DA