/

Back to home page

Climate

Päätös yrityspolitiikan ryhmän perustamisesta

   Fri 30/03/2001

EY:n perustamissopimuksen 257 artiklassa määrätään talous- ja sosiaalikomitean (TSK) perustamisesta. TSK on antanut komissiolle lausuntoja jo vuodesta 1957. Komissio teki kuitenkin 8. marraskuuta 2000 päätöksen yrityspolitiikan ryhmä -nimisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta. Ryhmän tehtävänä on avustaa komissiota yrityspolitiikassa. Asiantuntijat saavat joissain tapauksissa lausunnoistaan kulukorvauksen, joka saattaa olla jopa 500 euroa/päivä.

Voiko komissio selvittää, miksi TSK ei voi toteuttaa tämän ryhmän tehtäviä? Epäileekö komissio TSK:n lausuntojen hyödyllisyyttä tai lisäarvoa, koska se on perustanut tämän ryhmän? Miten komissio perustelee, että sellaisista lausunnoista maksetaan, jotka saa muualta ilmaiseksi? Ovatko TSK:n jäsenet reagoineet kutsuun ja onko ne otettu mukaan yrityspolitiikan ryhmään?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-0957+0+DOC+XML+V0//FI