/

Back to home page

Dutch Politics D66 Privacy

Adres slachtoffer weglaten van aangifte

   Wed 29/10/2003

Wie aangifte doet van een misdrijf, moet daarbij naam en adres opgeven. Maar dat betekent dat een verdachte die wordt gedagvaard direct weet waar zijn of haar slachtoffer woont. ‘Dat klopt natuurlijk niet,’ zegt D66-justitiewoordvoerder Lousewies van der Laan. Zij stelt voor, het woonadres van een slachtoffer voortaan te verbergen voor de verdachte.'We zien dat de aangiftebereidheid de afgelopen jaren is afgenomen,’ aldus Van der Laan. ‘Maar een rechtstaat kan alleen functioneren als slachtoffers bereid zijn ook te melden wanneer hen iets gebeurt. Daarom wordt op aandringen van D66 nu een experiment uitgevoerd met elektronische aangifte via internet.‘Veel belangrijker nog, is de bescherming van het slachtoffer. Zeker als het gaat om een geweldsmisdrijf is het geen prettig idee dat de dader of vermoedelijke dader meteen weet waar je woont zodra je aangifte doet. D66 ziet geen zwaarwegend belang om de verdachte van het adres van het slachtoffer op de hoogte te stellen. Wij vragen Minister Donner daarom maatregelen te nemen zodat het adres voortaan achterwege kan blijven’. Volgende week zal de minister reageren op het voorstel van D66.