/

Back to home page

D66

Bidden voor Lousewies

   Tue 10/01/2006

Dit interview werd eerder gepubliceerd op FrontaalNaakt (2 januari 2006). Tekst: Peter Breedveld

“Wat een gaaf beeld!” roept D66-kamerlid Lousewies van der Laan uit als ze de Frontaal Naakt Award krijgt uitgereikt. Van der Laan krijgt de award vanwege haar verdiensten voor het bedreigde vrije woord in Nederland. Haar motie Van der Laan, de motie tegen het verbod op smadelijke godslastering, viel erg goed bij redactie en lezers van Frontaal Naakt. “Ik ben zó vereerd. Heel erg leuk dat jullie dit doen.”Meen je dat nou?  Ja. Ik vind het echt gaaf. We winnen natuurlijk wel eens een prijs voor dit of dat, maar dit is voor de vrijheid van meningsuiting, dat is natuurlijk wel heel gaaf. Ook omdat het debat over dat verbod op godslastering zo ontzettend zwaar was. Iedereen gaat op je nek zitten. Op een gegeven moment werd de druk op mij, om die motie weer in te trekken, heel erg groot. Toen dacht ik: je kunt je gek laten maken, maar je kunt ook kijken wat er daadwerkelijk inhoudelijk in die motie staat. Inhoudelijk staat er dat het gaat om een overbodig wetsartikel dat discriminatie tegen niet-gelovigen in de hand werkt. Waarom zou je dat wetsartikel handhaven?Maar die nuchterheid had verder helemaal niemand. Er werden allerlei niet ter zake doende dingen bijgehaald. Bijvoorbeeld dat intrekking van dat verbod een vrijbrief zou zijn om te gaan schelden, en dat dé moslims dat niet zouden begrijpen. Ik vond dat zo ongelofelijk badinerend tegenover moslims. Mijn collega Fatma Koser Kaya, die zelf moslima is, vond dat ook onzin. Alsof moslims allemaal achterlijk zijn en niet begrijpen dat het daar helemaal niet om gaat.Wat mij ook enorm gestoord heeft is dat Donner, door in reactie op de moord op Theo van Gogh met die wet aan te komen, het signaal gaf...   Dat Van Gogh het over zichzelf had afgeroepen. Inderdaad, Dat is precies van Jan Marijnissen zei in de Tweede Kamer. Ik dacht toen ‘Kijk, die heeft het goed gezien’. maar dan steunt SP vervolgens die motie niet. Onbegrijpelijk. Eerst steunden ze de motie wel en een paar dagen later gingen ze draaien (de linkse fracties in de Tweede Kamer steunden aanvankelijk Van der Laans motie tegen het verbod op smadelijke godslastering, om haar enkele dagen later keihard te laten vallen -PB).Na de moord was er veel onduidelijkheid over wat mensen nou wel en niet mochten zeggen. Op zo’n moment moet je gewoon kiezen voor duidelijkheid. En dan moeten natuurlijk dezelfde regels voor iedereen gelden. Met het afstoffen van dat oude wetsartikel doe je precies het tegenovergestelde. Plus, puur praktisch, agenten moeten godslasteraars op de bon slingeren in plaats van terroristen achter de tralies zetten.D66 lijkt niet geheel eensgezind te zijn, wat dat verbod op smadelijke godslastering betreft. Toen er werd gedebatteerd over de grondrechten, zei de toenmalige minister van bestuurlijke vernieuwing Thom de Graaf dat het intrekken van dat verbod voor maatschappelijke onrust zou zorgen.   Thom zat toen in het kabinet en moest natuurlijk één lijn trekken. Nu denk ik dat je daar als minister best ontspannen mee kunt omgaan. Ik vind dat je die vermeende maatschappelijke effecten ook zelf creëert, door te doen alsof intrekking van het godslasteringsverbod betekent dat iedereen er maar op los kan gaan schelden. Maar dat verbod is gewoon niet nodig, er zijn andere wetten: antidiscriminatie-, antihaat-, allerlei antibeledigingsartikelen die je kunt inzetten, dan is er niks aan de hand, je beschermt dan gelovigen niet op een andere manier dan ongelovigen.Dat gedraai van Links, heb je daar een verklaring voor?   Ik heb het er natuurlijk over gehad. Voor zover ik begrepen heb, is het toch electoraal. Het kwam vanuit de minderheden, onze allochtone kamerleden, die zeiden dat die motie door de achterban niet zou worden begrepen. Toen ging Balkenende de moskeeën bezoeken en kon Links natuurlijk niet achterblijven. Dat soort dingen speelt een rol. Op een gegeven moment moet je laten zien dat je ergens voor staat, ook als PvdA. Dat kunnen ze gewoon niet. Want als je kiest, écht ergens voor kiest, raak je altijd iemand kwijt. Daarom staat de PvdA nu zo hoog in de peilingen, omdat ze nergens een standpunt over inneemt.D66 is nu de enige partij die werkelijk liberaal is.   Ik heb het gevoel dat het echte liberalisme in het huidige tijdsgewricht steeds meer aan de kant komt te staan. Ik ben in Amerika opgegroeid, waar conservatieve krachten een enorme inbreuk maken op het onderwijs, de wetenschap, elk gebied dat je je maar kunt bedenken. Ik maak me daar grote zorgen over. Dat komt ook deze kant op en ik hecht gewoon heel erg aan onze vrijheid. Dat is een andere vrijheid dan de Amerikanen voor ogen hebben, een échtere vrijheid. Amerikanen denken dat vrijheid betekent dat je allemaal met een geweer mag rondlopen, voor mij is vrijheid ook in de wetenschap verkeren dat niet iedereen met een geweer rondloopt. Met name de individuele keuzes, wat je mag zeggen en denken, met wie je mag trouwen, wanneer je mag sterven, dát is voor mij de essentie van het liberalisme. En die wordt heel weinig bewaakt en beschermd. Als wij op dat gebied iets doen wil de VVD, als het echt móet, wel met ons meegaan. Met veel moeite is er vaak wel een meerderheid in de Kamer mee te krijgen. Maar zoiets zou vanuit je instinct moeten komen, vrijheid is het belangrijkste dat we hebben.Er is nu sprake van een curieuze coalitie die zich niks aantrekt van de scheidslijn tussen Links en Rechts, maar eerder tussen seculier en niet-seculier. Jij en Marijnissen tegen bijvoorbeeld André Rouvoet en minister Donner.   En tussen progressief en conservatief. Die scheidslijn tussen progressieven en conservatieven heb je in bijna alle fracties. Het zijn vooral individuen waar je het van moet hebben. Het concept van politieke partijen is nu nog wel nuttig om een brede rangschikking aan te geven van waar je staat wat sociaal-economische vraagstukken betreft, maar uiteindelijk gaat het steeds meer naar individuele kamerleden toe. Boris van der Ham en ik zitten allebei bij D66, allebei zijn we heel progressief wat drugs en zo betreft, maar hij is monarchist en ik ben republikein. Dat soort schakeringen zul je steeds meer krijgen. Het wordt steeds moeilijker het verschil te zien tussen een liberale PvdA-er, een sociale VVD-er of een rechtgeaarde D66-er.Ik vind dat het tijd is voor een grote sociaal-liberale beweging, zeker als we een goed tegengeluid tegen het conservatisme willen geven. Dan is het belangrijk dat je als seculiere progressieven niet versnippert. Maar als je daar met mensen over praat, merk je dat ze het heel moeilijk vinden om hun eigen partij-nestje te verlaten. Dat is heel erg jammer.Over André Rouvoet. Die noemt jou een ‘gevaarlijke tante’. Nu ben ik geen D66-stemmer, maar als ik André Rouvoet over D66 hoor, denk ik: ‘Dat is helemaal mijn partij!’   Hahaha! Een tijd geleden heeft hij een prachtig artikel geschreven in het Nederlands Dagblad over hoe D66 Nederland aan het veranderen is. Daar staat een hele lijst in: het homohuwelijk, winkels open op zondag, en dit en dat. Bedoeld om te laten zien hoe schandalig D66 is. Wij beschouwen dat artikel als één van de grootste lofzangen op D66 ooit.De terminologie van Rouvoet is behoorlijk agressief, wat voor hem nogal onkarakteristiek is. Hij schildert D66 af als een extremistische partij.   Hij erkent dat D66, voor zo’n kleine partij, behoorlijk wat macht heeft. Ook wat die discussie over Intelligent Design betreft, hij merkt dat die niet verder komt omdat wij in het kabinet zitten. Het feit dat hij zulke on-André Rouvoetachtige, krachtige termen gebruikt, toont aan dat het voor hem heel moeilijk is om inhoudelijke tegenargumenten te vinden. Hij is bang dat je religie uit het openbare leven wil bannen.   Dat is raar, want voor een liberaal hoort vrijheid van godsdienst er bij. Een mens moet kunnen kiezen om te leven volgens een bepaalde godsdienst. Maar hij moet natuurlijk ook de vrijheid hebben om dat níet te doen. De vrijheid van atheïsten moet ook worden gerespecteerd. Je moet dus niet proberen om via wetgeving en beleid die religie aan mensen op te leggen. Het verbaast me altijd dat religieuze partijen hun religie altijd willen vastleggen in wetten. Als jouw geloof het juiste is, komt het toch vanzelf allemaal goed? Waarom moet dat via de wet? Heb je dan toch niet voldoende vertrouwen in dat geloof? Maar goed, dat is een heel andere belevingswereld, daar kan ik me ook allemaal niet in gaan verdiepen. Je krijgt mails van christenen die schrijven dat je zult branden in de hel. Is dat sinds Rouvoet de aanval heeft ingezet?   Nee hoor. Vijfennegentig procent van de mails die ik van christenen krijg, is heel aardig. Mensen die schrijven dat ze hopen dat ik het licht nog zal zien en dat ze voor mijn ziel bidden. Heel vriendelijk. Slechts een klein percentage schrijft dat ik naar de hel ga.Ik maak me erg ongerust om al die mensen die het steeds hebben over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en die oproepen tot verboden op het zeggen van van alles en nog wat.   Ik moet eerlijk zeggen dat D66 zich daar ook aan schuldig heeft gemaakt. Toen imam El Moumni zei dat homo’s lager zijn dan varkens hebben we ook gezegd dat dat niet kan. Maar het is inderdaad beter om de discussie met zo iemand aan te gaan. De rechter heeft El Moumni vrijgesproken, maar wat mij heeft gestoord is dat hij is vrijgesproken op basis van de vrijheid van godsdienst en niet op die van de vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dus dat gelovigen een grotere vrijheid van meningsuiting hebben dan ongelovigen.Weet dat wij van Frontaal Naakt heel blij zijn met iemand als jij in de Tweede Kamer. We voelen ons namelijk nogal in de steek gelaten door mensen als Job Cohen, die Amsterdam, een stad waar homoseksuele toeristen wordt afgeraden hand-in-hand te lopen, bestempelt als ‘moslimcity’. Amsterdam zou van iederéén moeten zijn.   Als je nou weer eens zoiets tegenkomt, stuur me dan een mailtje. Misschien kan ik er kamervragen over stellen of een discussie aangaan. Blijf jij dan Frontaal Naakt lezen.   Absoluut.