/

Back to home page

GLBT Rights D66

Buitenlandse Zaken gaat homodiscriminatie in kaart brengen

   Tue 11/10/2005

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat voortaan standaard rapporteren over homodiscriminatie in bepaalde landen. De Tweede Kamer ging akkoord met een motie van D66 die de regering hiertoe opdraagt. Aandacht voor discriminatie en vervolging van homo’s is onder meer van belang voor homo’s die in Nederland asiel aanvragen. Volgens D66 worden asielaanvragen ten onrechte afgewezen omdat er te weinig bekend is over de situatie van homo’s in bepaalde landen. ‘Een Iraanse jongen had letterlijk een doodvonnis van de rechter op zak, toen zijn asielverzoek hier werd afgewezen,’ zegt Ursie Lambrechts. ‘Dat kan natuurlijk niet. Als dreigt dat iemand ter dood wordt gebracht alleen omdat hij homoseksueel is, hoort hij asiel te krijgen’. De jongen in het voorbeeld kon na druk van onder meer D66 in de Tweede Kamer voorlopig in Nederland blijven, maar de Democraten vinden dat het probleem structureel moet worden aangepakt. ‘In de ambtsberichten van Buitenlandse Zaken wordt lang niet altijd aandacht besteed aan homodiscriminatie en vervolging,’ zegt Lambrechts. ‘Toch zijn er helaas nogal wat landen waar dat speelt. Wij willen dat de ambassades van die landen standaard en volledig rapporteren over de situatie. Niet alleen omwille van asielzoekers, maar ook om dit probleem voor ons buitenlandse beleid goed in kaart te krijgen’.