/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Climate

"Bush moet zich aan wereldwijde milieuafspraken houden"

   Thu 05/04/2001

Als president Bush denkt dat de belangen van de Amerikaanse olie-industrie zwaarder wegen dan die van het milieu, dan mag de EU niet nalaten hem op die denkfout aan te spreken. D66-europarlementariër Lousewies van der Laan sprak in het Europees Parlement felle woorden over het conservatieve beleid van Bush: “De arrogantie van de grootste mogendheid ter wereld moet ons er niet van weerhouden te zeggen waar het op staat”

D66-europarlementariër Lousewies van der Laan vindt dat de Amerikaanse president Bush zich niet aan de wereldwijde afspraken over CO2-reductie (Kyoto) mag onttrekken. Zij sprak felle woorden in het Europees Parlement om het beleid van Bush te kritiseren. D66 vind dat Europa de Amerikanen moet blijven aanspreken op de verantwoordelijkheid die ook zij dragen voor de opwarming van de aarde. “De arrogantie van de grootste mogendheid ter wereld moet ons er niet van weerhouden te zeggen waar het op staat,” aldus Van der Laan.

De inbreng van Van der Laan in het debat over Kyoto in het Europees Parlement was als volgt:

Voorzitter,

Sinds het aantreden van de regering Bush wordt de wereld opgeschrikt door zijn aartsconservatieve beleid. Zijn eerste daad - het afschaffen van steun aan Derde wereld landen op het gebied van geboortebeperking werd al snel gevolgd door het overhevelen van de sociale zekerheid in Amerika naar de kerken. Je krijgt in Amerika geen eten tenzij je meebid. Vervolgens zien we dat Amerika zich terugtrekt uit het Vredesproces in het Midden-Oosten. Dat is letterlijk een levensgevaarlijke ontwikkeling. Nu als klap op de vuurpijl: Kyoto.

Bush denkt zich te kunnen veroorloven zich niet aan de wereldwijde afspraken over CO2-reductie te houden. Het belang van de Amerikaanse olie-industrie weegt hier kennelijk zwaarder dan het belang van het milieu. Al deze terugtrekkende bewegingen werken bevreemdend op progressieve Europeanen en bezorgde burgers wereldwijd. Onze fractie acht het dus ook van het grootste belang dat alle Europese instellingen en alle Europese lidstaten krachtig stelling blijven nemen tegen deze ontwikkelingen.