/

Back to home page

Europe Democracy around the World CDA D66

CDA tegen gemeentelijk stemrecht allochtonen

   Fri 01/03/2002

De CDA-fractie in het Europees Parlement stemde onlangs tegen een voorstel van D66 om allochtonen in heel Europa stemrecht te geven bij gemeentelijke en Europese verkiezingen. D66-fractieleider Van der Laan noemt de stellingname van het CDA opmerkelijk: "Het CDA zat zelf in de regering toen gemeentelijk stemrecht voor allochtonen in Nederland werd ingevoerd. Ik heb Balkenende ook nog niet horen toegeven dat hij het weer wil afschaffen." Het voorstel van D66 werd wel aangenomen door het Europees Parlement.

Onlangs stemde het Europees Parlement over een wetsvoorstel van de Commissie over de rechten en plichten van burgers uit niet-EU-landen die in de EU wonen. Deze plannen vloeien voort uit afspraken om het asiel- en immigratiebeleid binnen de EU beter op elkaar af te stemmen. De regeringsleiders van de EU-landen kwamen dat in 1999 met elkaar overeen tijdens de EU-top in Tampere (Finland).

De ELDR-fractie in het Europees Parlement, waar D66 deel van uitmaakt, wilde dat allochtonen ook stemrecht zouden moeten krijgen bij gemeentelijke en Europese verkiezingen. De meeste Nederlandse partijen stemden voor dit voorstel, alleen de kleine christelijke partijen en het CDA stemden tegen. Dit is merkwaardig omdat het gemeentelijk stemrecht voor buitenlanders in Nederland is ingevoerd toen het CDA nog in de regering zat. CDA-fractieleider Balkenende heeft tot nu toe niet aangegeven dat hij dat weer wil afschaffen.

Het ELDR-voorstel werd uiteindelijk aangenomen met 286 stemmen voor, 222 tegen en 5 onthoudingen.