/

Back to home page

Dutch Politics Education VVD D66

D66: Dialoog met studenten juist nu belangrijk

   Tue 11/03/2003

Volgens Van der Laan, die kamervragen heeft gesteld over de kwestie, is het praten met de studentenkamer een wettelijke taak van de staatssecretaris van onderwijs. "Maar los van de wet is het ook gewoon een kwestie van fatsoen om met de studenten in gesprek te blijven. De formatie, maar ook de plannen van het huidige demissionaire kabinet, zorgen voor veel onrust onder studenten. Met de studenten praten is dan wel het minste dat Nijs zou kunnen doen."

-------------------------------------------------- Schriftelijke vragen van het lid van der Laan (D66) aan de Staatssecretaris OCW (Nijs) over het niet doorgaan van de studentenkamer. (11 maart 2003)

Klopt het dat u niet bereid bent met studentenvertegenwoordigers te praten in de zogenaamde studentenkamer?

Zo ja, waarom niet?

Als u van mening bent dat de demissionaire status dit onmogelijk maakt, waarom acht u zichzelf dan wel in staat tot het doen van ingrijpende stelselwijzigingen zoals het wetsvoorstel de korte klap en wilt u tegelijkertijd niet van gedachten wisselen met studenten?

Bent u niet van mening dat het belangrijk is om de contacten met vertegenwoordigers van studenten te onderhouden en dat de studentenkamer hier een belangrijke rol in speelt?

Waarom gaat u een gesprek met studenten uit de weg terwijl er op dit moment zoveel onrust bestaat over de studiefinanciering, de ingezette bezuinigingen van Balkenende I en de HBO-fraude?

Op welke termijn heeft u weer gesprekken met studenten(vertegenwoordigers)?

 

Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): d66_dialoog_met_studenten_juist_nu_belangrijk
Additional Params: page = 1
tagname = d66
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 546ms (action ~531ms, view ~78ms, setup ~15ms)