/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

D66: Diertransport niet langer dan vier uur

   Mon 12/11/2001

De D66 eurofractie is van mening dat de behandeling van dieren bij internationaal vervoer op alle fronten tekort schiet. "Bij het veetransport worden dieren uitsluitend als handelswaar beschouwd en niet als levende wezens met een waarde in zichzelf", aldus Bob van den Bos tijdens een debat met de Europese Commissaris Byrne.

In het debat signaleerde van den Bos dat de controle door de lidstaten op de naveling van bestaande Europese regelgeving voor veetransport abobinabel is. Ook de Commissie laat het afweten in hun (Europese) controle op de nationale controles. Hierdoor kon de mond- en klauwzeer en de varkenspest zich gemakkelijker verspreiden. Deze crises toonden dat de halte en verzamelplaatsen voor dieren onverantwoorde veterinaire risico´s met zich meebrachten.

De D66 Eurofractie vindt daarom dat er een tijd- en afstandslimiet moet komen en veel strengere eisen aan de vrachtwagens. Dieren moeten altijd kunnen liggen en over vers water beschikken. De fractie waarschuwt echter dat een betere inrichtring van de wagens absoluut niet een alibi mag zijn om de rijtijden te verhogen onder het mom van " business class vervoer kan langer duren". "Business class! Zelfs met verbeterde ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid is de laatste gang der dieren nog steeds 6e rangs", aldus van de Bos.

Levende dieren moeten alleen heel kort worden vervoerd. 8 uur, zoals een meerderheid in het Europees Parlement voorstelt, is een verbetering. Maar D66 vindt eigenlijk dat 4 uur het maximum moet zijn en dat bij langere tijden alleen bevroren vlees mag worden verhandeld. Ook moeten de controles op de regels worden opgevoerd en de straffen bij overtredingen worden aangescherpt. Bovendien wil de fractie toe naar een regionalisering van de productieketen: het vlees moet daar worden geconsumeerd waar het ook is grootgebracht. Van den Bos: "het door de EU gesubsidieerde beleid om kleine slachterijen af te schaffen was totaal verkeerd en moet worden herzien. Dat deze slachterijen niet aan milieu en hygiene eisen zouden kunnen voldoen, mag natuurlijk geen argument zijn."

De hervormingen dienen met de grootste urgentie te worden doorgevoerd. Niet alleen om het grootschalig dierenleed te stoppen, maar ook om afdoende regelingen te treffen voordat de toetredingen met nieuwe lidstaten deze problemen gaan verergeren. "Helaas zijn er nog heel veel landen in Europa waar dieren uitsluitend als dingen worden beschouwd waar je geld mee verdient, in plaats van een deel van de schepping."

De Ierse Eurocommissaris Byrne reageerde vaag op de voorstellen van het Europees Parlement. Hij deed weinig concrete toezeggingen. Naar alle waarschijnlijkheid staat hij onder sterke druk van zijn Ierse achterban, waaronder veel veehandelaren.