/

Back to home page

War, Peace and Development Dutch Politics D66

D66 tegen nieuwe regels ontwikkelingssamenwerking

   Tue 19/07/2005

De fractie van D66 is tegenstander van de plannen van Minister van Ardenne om ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties in de toekomst te verplichten 25% van hun fondsen zelf uit de markt te halen. De Minister wil de nieuwe regel invoeren omdat zij vindt dat organisaties moeten aantonen dat zij voldoende draagvlak hebben onder de bevolking. De verschillende organisaties zullen in de toekomst dan ook hard moeten werken om voldoende leden te trekken en doneren te strikken. Lousewies van der Laan, lid van de Tweede Kamer voor D66: “De Minister wil de organisaties die stuk voor stuk goed werk verrichten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking omvormen tot een sort PR-machines die zich vooral moeten richten op het verkrijgen van draagvlak. Ze zullen moeten investeren in reclame-campagnes en wervingsacties om voldoende geld op te halen. Laten we die tijd en moeite toch liever steken in de bestrijding van armoede en honger in de wereld!” Ook is D66 bang dat er een ongezonde concurentieslag tussen de organisaties zal ontstaan, terwijl juist bij grote rampen als de tsunami samnewerking erg belangrijk is. Tijdens de debatten in de Tweede Kamer bleek dat een kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF de plannen van de Minister steunt. Een motie die ervoor pleitte geen 25% maar 15% eigen bijdrage te eisen, ingediend door D66 en de PvdA, haalde het dan ook niet. Van der Laan: ‘Uit onderzoeken en rapportages blijkt dat de organisaties goed werk verrichten en verstandig met hun subsidies omgaan. Ik begrijp werkelijk niet waarom ze nu opeens moeten kunnen aantonen dat een deel van het Nederlandse volk het met hen eens is en waarom dat bewijs alleen via geld tot uitdrukking kan komen.’

 

Door de D66-fractie afgelegde stemverklaring bij de stemmingen:

 

'Voorzitter, D66 is tegenstander van de plannen van Minister van Aardenne om ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties om te vormen tot PR-machines die zich vooral moeten richten op het verkrijgen van draagvlak in Nederland, in plaats van bijvoorbeeld het bevechten van de armoede in Afrika. Wij vinden dat de organisaties moeten samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren. Nu het tijdens de debatten niet mogelijk is gebleken een Kamermeerderheid te mobiliseren om deze plannen ongedaan te maken zal D66, naast de moties die samen met de PvdA zijn ingediend, óók stemmen voor de moties Karimi/van der Staaij en Brinkel. Niet omdat wij het inhoudelijk op alle punten van deze moties eens zijn, maar ze proberen het leed uit te stellen respectievelijk te verzachten. Onze steun aan deze moties mag dan ook niet gezien worden als steun aan de plannen van de minister. '