/

Back to home page

Education D66

D66 zet in op hogere lerarensalarissen

   Wed 27/09/2006

"Het verrast ons eerlijk gezegd niet dat - nu D66 uit de coalitie is getreden - het kabinet onderwijs en kenniseconomie niet meer als prioriteit voor 2007 heeft aangewezen. In de Miljoenennota wordt alleen voortijdig schoolverlaten nog genoemd als onderdeel van het speerpunt Jeugd. Belangrijk, maar te mager. Aan het lerarentekort, de salarissen van leraren, het verdwijnen van conciërges van de basisscholen wordt geen aandacht besteed. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van de aanbev ...

"Het verrast ons eerlijk gezegd niet dat - nu D66 uit de coalitie is getreden - het kabinet onderwijs en kenniseconomie niet meer als prioriteit voor 2007 heeft aangewezen. In de Miljoenennota wordt alleen voortijdig schoolverlaten nog genoemd als onderdeel van het speerpunt Jeugd. Belangrijk, maar te mager. Aan het lerarentekort, de salarissen van leraren, het verdwijnen van conciërges van de basisscholen wordt geen aandacht besteed. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van de aanbevelingen van het Innovatieplatform. Eén van de grote problemen waar we in het onderwijs voor staan, is het tekort aan goede docenten, en hun slechte carrièremogelijkheden en betaling. Mijn fractie zal op dat punt een motie indienen. Sterk onderwijs en veiligheid zijn geen doelen op zich voor D66. Wij willen hiermee in de samenleving een klimaat scheppen voor vrijzinnigheid. ", aldus Lousewies van der Laan tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Lees hier haar complete betoog.