/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy

"Dynamische financiering voor betere besteding Europees geld"

   Wed 04/04/2001

Volgens D66-europarlementariƫr Lousewies van der Laan kan Europees geld veel effectiever worden besteed en gecontroleerd door niet zozeer organisaties te steunen, maar door bepaalde activiteiten te financieren: "We kunnen het geld veel gerichter inzetten voor de prioriteiten die we met elkaar stellen."

D66 vindt dat Europees geld effectiever moet worden ingezet en dringt bij de Europese Commissie aan op een meer dynamische financiering (in managementjargon activity based budgetting). Tot nog toe worden vanuit de Europese begroting vooral organisaties ondersteund die zich met bepaalde onderwerpen bezig houden. Volgens D66-europarlementariër Lousewies van der Laan kan het Europese geld veel effectiever worden besteed en gecontroleerd door niet zozeer organisaties te steunen, maar door bepaalde activiteiten te financieren.

Van der Laan: "Op die manier kunnen we het geld veel gerichter inzetten voor de prioriteiten die we met elkaar stellen. De organisaties die budget ontvangen, zullen beter hun best moeten doen om duidelijk te maken waarvoor zij het geld precies gebruiken. Achteraf is daardoor beter te controleren of het doel is bereikt dat ons voor ogen stond. Het systeem wordt transparanter en dat komt de effectiviteit direct ten goede."

Lousewies van der Laan doet haar uitspraak in het kader van de behandeling van de Europese begroting 2002. D66 heeft ingestemd met de begrotingsvoorstellen, met name omdat het Parlement zich hervormingsgezind opstelt. Niet alleen wil het Parlement dat er meer gebruik wordt gemaakt van activity based budgetting, het dringt ook aan op hervorming van het Europese landbouwbeleid en op meer coherentie in het Europese asiel- en immigratiebeleid. Deze onderwerpen worden door D66 als speerpunten gezien. Tenslotte wil het Parlement een betere controle op de uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Deze uitgaven onttrekken zich nu grotendeels aan elke vorm van parlementaraire controle. Het EP heeft eerder deze week ingestemd met het rapport van Lousewies van der Laan, waarin zij voorstelt hier meer zeggenschap over op te eisen. Het EP sluit daar nu ook in de begrotingsbehandeling op aan.

"De begroting is het belangrijkste machtsinstrument van het Parlement ten opzichte van de Raad en de Commissie,” aldus Van der Laan. “Daar moeten we goed gebruik van maken als we een effectievere besteding van het geld van de Europeanen willen afdwingen."