/

Back to home page

Women’s Rights Europe D66 European Parliament

EP: "Geen steun aan landen die geweld tegen vrouwen negeren"

   Wed 06/11/2002

Met steun van de D66-fractie heeft het EP er voor gezorgd dat de geldkraan dicht kan blijven voor landen die niet voldoende voor vrouwenrechten opkomen.

Met steun van de D66-fractie heeft het EP er voor gezorgd dat de geldkraan dicht kan blijven voor landen die niet voldoende voor vrouwenrechten opkomen. Het amendement kwam van de Commissie voor Gelijke kansen, waar Lousewies van der Laan deel van uit maakt. Het ontbreken van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van ernstig geweld tegen vrouwen -steniging, verbranding en verkrachting- is nu een reden om EU-steun op te schorten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de EU kan besluiten geen financiele of technische steun te geven aan Nigeria als de Nigeriaanse overheid niet ingrijpt wanneer vrouwen wegens overspel tot dood door steniging worden veroordeeld. De Europese Raad van Ministers moet nog wel akkoord gaan met deze bepaling.