/

Back to home page

War, Peace and Development D66

EU moet routekaart naar vrede verdedigen

   Tue 12/10/2004

D66 wil dat het Nederlandse EU-voorzitterschap zich actiever opstelt om Israël en de Palestijnen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Het gebruik van het huidige geweld in Gaza is excessief en onaanvaardbaar. ‘De Europese Unie moet het associatieverdrag gebruiken om Israël op haar verplichtingen te wijzen. Het bijeenroepen van de Associatieraad moet een eerste stap zijn.’, aldus Tweede-Kamerlid Lousewies van der Laan. De EU en Israël hebben al jaren een Associatieovereenkomst waarin ook staat dat mensenrechten gerespecteerd moeten worden. Dat de huidige regering die kans niet grijpt om een dialoog met Israël aan te gaan over de recente ontwikkelingen vindt D66 onbegrijpelijk.

D66 vindt dat de woorden van de heer Weisglass, adviseur van premier Sharon, dat het terugtrekkingplan uit Gaza bedoeld is om het vredesproces in de ijskast te zetten, contraproductief en de ‘de routekaart naar vrede’ ondermijnt. Daarnaast gaat het uitbreiden van nederzettingen nog steeds door, wat in strijd is met het internationale recht. De beschietingen van de nederzettingen door Palestijnse strijders met raketten is echter eveneens onaanvaardbaar. Beide partijen moeten hun verantwoordelijkheden nemen, om te voorkomen dat het geweld nog verder escaleert.