/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

EU-wet donorbloed kan levens redden

   Tue 18/06/2002

Door de condities van bloeddonaties Europees te regelen, wordt het veiliger om bloed uit te wisselen tussen verschillende EU-landen. Bij grote rampen kunnen daardoor mogelijk levens worden gered. ‘Maar’, vindt Lousewies van der Laan, ‘een goede en betrouwbare kwaliteit van het bloed kan alleen gegarandeerd worden als donoren hun bloed vrijwillig afstaan. Omdat een meerderheid van het Parlement ook commerciële bloeddonatie mogelijk wil maken, zal D66 de lidstaten oproepen om in samenspraak met het EP alsnog tot strengere normen te komen."

In Amerika is het al een aantal jaren de normaalste zaak van de wereld dat bloeddonoren worden betaald voor het afstaan van bloed. D66-europarlementarier Lousewies van der Laan wil niet dat deze regeling ook in Europa goedkeuring krijgt. `Alleen als bloeddonoren hun bloed vrijwillig afstaan, dus zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen, kan de kwaliteit van het bloed worden gegarandeerd.' In de nieuwe EU-wet over kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen en distribueren van donorbloed, die vorige week met een meerderheid van het Europees Parlement is aangenomen, wordt echter geen melding gemaakt van de voorwaarde dat bloeddonaties onbetaald en vrijwillig moeten worden afgestaan.

Van der Laan: ´Als je van het geven van bloed een handelsproduct maakt waarmee geld valt te verdienen, kunnen mensen om de verkeerde redenen bloed afstaan. De kans bestaat dat bijvoorbeeld junks massaal gaan proberen hun bloed te verkopen. De gevolgen voor zowel hun gezondheid als die van de ontvangers kunnen ernstig zijn. Er is een groot verschil tussen betaald krijgen voor een bloeddonatie en een kleine attentie, verfrissing of een vergoeding van de rechtstreekse onkosten van de bloeddonoren.

Alle onderwerpen die in Europa spelen en die met volksgezondheid te maken hebben, vallen onder de zogenaamde 'medewetgevingsprocedure'-procedure. Dat betekent dat het Europees Parlement en de Raad van Ministers het samen eens moeten worden voordat de wet in werking treedt. Er is dus nog een kans dat de regeringen van lidstaten, die samen de Raad van Ministers vormen, de wet alsnog aanpassen om commerciele bloeddonatie onmogelijk te maken. "Dat zou het bloed in Europa veiliger maken," aldus Van der Laan.

Ramp

In vrijwel iedere lidstaat is bloedafgifte wettelijk geregeld, maar die wetgeving verschilt per land waardoor ook de kwaliteit van het bloed kan verschillen. Met de EU-wet die vanaf eind 2002 ingaat moeten alle 15 lidstaten dezelfde kwaliteits- en veiligheidsnormen hanteren. De nieuwe wet kan levens redden, bijvoorbeeld wanneer zich een ramp voordoet in een van de EU-lidstaten. Als daarbij veel slachtoffers vallen is er direct behoefte aan grote hoeveelheden donorbloed. Vanaf volgend jaar kan in zo´n geval direct worden aangeklopt bij een van de andere EU-lidstaten. Van der Laan: ´Er kan op het gebied van bloeddonaties een nieuw en belangrijk samenwerkingsverband ontstaan tussen de lidstaten. De kans dat levens worden gered wordt hierdoor vergroot. Op zichzelf is zo'n regeling die overal in de EU geldt dus een goed idee. Toch zou ik het een nog beter idee vinden, als in die EU-wet ook een verbod op commeriele bloeddonatie wordt opgenomen´