/

Back to home page

Europe CDA VVD D66 European Parliament

Europees Parlement weigert onafhankelijk onderzoek

   Wed 19/01/2000

Het Europees Parlement heeft negatief geoordeeld over het voorstel van D66 en VVD om een Comité van Wijzen het Europees Parlement te laten doorlichten.

Het Europees Parlement heeft negatief geoordeeld over de vraag of een Comité van Wijzen het Europees Parlement zou moeten doorlichten. D66 en VVD hadden hier op aangedrongen. Een meerderheid van het Parlement oordeelde echter dat niet onafhankelijke deskundigen, maar de Europarlementariërs zelf de gang van zaken in het Europees Parlement moeten evalueren.

Lousewies van der Laan reageert teleurgesteld: "Ik had gehoopt dat het Parlement meer lef zou hebben. Dit amendement, dat ik samen met Jan Mulder van de VVD had ingediend, pleitte ervoor dat externe deskundigen de gang van zaken in het Parlement zouden doorlichten. Het zou de geloofwaardigheid van het Parlement ten goede komen wanneer er ook in dit huis echt schoon schip gemaakt zou worden."

Verassend is dat naast het CDA ook de SP tegen heeft gestemd.

Bij het rapport dat het Comité van Wijzen schreef over de gang van zaken bij de Europese Commissie in 1998 kwamen grote misstanden in de openbaarheid. Dit leidde uiteindelijke tot de val van de commissie-Santer.