/

Back to home page

Europe PvdA D66 European Parliament Economy

Europees Parlement wil onderste steen boven in ESF zaak

   Mon 30/07/2001

D66-europarlementarier Lousewies van der Laan wil precies weten hoe het zo ernstig mis kon gaan met de bestedingen van Europees geld in Nederland onder toenmalig minister van sociale zaken Ad Melkert (PvdA). Volgens Van der Laan is het onacceptabel dat het zo lang heeft geduurd voordat de misstanden aan het licht kwamen: ¨Het gaat hier om een half miljard gulden, geld van de belastingbetaler dat niet is gebruikt waar het voor is bedoeld. Het mag natuurlijk niet vijf jaar duren voordat de Europese Commissie daar achter komt. We moeten de structurele fouten in het systeem aanpakken. Daartoe moeten we exact reconstrueren hoe het in Nederland kon misgegaan¨.

Financiële misstanden, zoals die van 1994 tot 1996 onder minister Melkert plaats hadden in Nederland, komen vaker voor in Europa. Maar een zaak van vergelijkbare omvang is nog niet eerder ontdekt. Dat stelt de Europese Commissie tijdens een hoorzitting van de begrotingscontrolencommissie van het Europees Parlement in Brussel. Nederland moet bijna een half miljard aan onjuist aangewend geld terugbetalen. D66-europarlementarier Lousewies van der Laan is vice-voorzitter van de Commissie Begrotingscontrole die zich met de kwestie bezig houdt. In een brief aan de Commissie stelt zij een aantal gedetailleerde vragen die meer licht moeten werpen op de precieze toedracht van de misstanden bij de Nederlandse ESF-uitgaven.

Van der Laan wijst er op, dat het vijf jaar moest duren voordat de Commissie de misstanden ontdekte: ¨Het gaat hier om een half miljard gulden, geld van de belastingbetaler dat niet is gebruikt waar het voor is bedoeld. We moeten de structurele fouten achterhalen en daarvoor moeten we precies reconstrueren hoe het in Nederland kon misgegaan¨.

Onduidelijk

Van der Laan zegt zich te ergeren aan de wel erg diplomatieke termen waarmee de Commissie over de kwestie spreekt. Volgens haar is het juist in ieders belang om volledige opening van zaken te geven: ¨De Commissie stelt bijvoorbeeld dat er bepaalde structurele problemen zijn in Nederland waar nog eens naar gekeken moet worden. Dan wil ik graag weten wáár die structurele problemen zich bevinden. Als de Commissie spreekt over slecht management wil ik weten over wélk management het gaat en wat er niet aan klopt. Als er problemen zijn in Nederland moeten die worden opgelost. Ook als het controlemechanisme bij de Commissie zelf niet goed functioneert moeten we daar wat aan doen.¨

In een brief aan de Commissie heeft Van der Laan aan aantal concrete, feitelijke vragen gesteld die meer duidelijkheid moeten verschaffen in de ESF-zaak.

Rondpompen van geld

Volgens Van der Laan versterkt de kwestie de twijfel of het systeem van het rondpompen van geld van Nederland naar Europa en weer terug wel deugt. ¨Als er op deze manier een half miljard kan verdwijnen omdat één ministerie zijn zaakjes niet op orde heeft, dan is dat letterlijk een te hoge prijs die wordt betaalt voor een systeem dat op zich goed is bedoeld. Ik denk, dat we dit soort fondsen alleen maar moeten gebruiken om de echte arme gebieden in Europa te helpen, zeker als de EU straks wordt uitgebreid met de landen in Oost-Europa. Er is publieke steun voor het helpen van de echt arme gebieden. Voor het rondpompen van enorme sommen geld tussen de lidstaten en Europa is veel minder begrip.¨

 

Zie verder: Brief met questionaire aan dhr. Prodi (in het Engels)