/

Back to home page

Dutch Politics D66 Economy

Extra geld voor koopkracht

   Wed 26/04/2006

Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit om de koopkracht te ondersteunen. Een deel van de maatregelen richt zich op het wegnemen van enkele nadelige effecten van het nieuwe zorgstelsel. Het pakket komt bovenop de 2,5 miljard euro die het kabinet al bij de begroting 2006 had uitgetrokken voor ondersteuning van de koopkracht. In de koopkrachtdiscussie heeft D66 vooral ingezet op het tegengaan van extra financiële lasten voor een aantal zwakkere groepen, op extra geld voor kinderopvang, en op verlagen van de premie WW, zodat iedereen meeprofiteert van de extra financiële ruimte. Het pakket voor 2006 ziet er als volgt uit: Energiekosten Alle huishoudens worden tegemoet gekomen voor de gestegen energieprijzen met 52 euro per jaar. Hiervoor stelt het kabinet 375 miljoen beschikbaar. Werkgeverstoeslag ziektekosten Veel mensen zijn er door het wegvallen van de werkgeverstoeslag voor de ziektekosten op achteruit gegaan. Dit geldt vooral voor gepensioneerde ambtenaren en onderwijzers. Om dit probleem op te lossen trekt het kabinet 130 miljoen uit. Beperken huurverhoging De stijging van de huren wordt beperkt door uitstel van de huurverhoging van 1 juli naar 1 januari 2007. Het gaat hier om een bedrag van 160 miljoen euro. Nabestaanden Heel specifiek wordt er ook iets extra’s gedaan voor weduwen en weduwnaars met een ANW-uitkering. Er gaat 16 miljoen euro naar mensen met een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet. Dit is 116 euro per uitkeringsgerechtigde per jaar. Zorgtoeslag niet aangepast Eerder had het kabinet al aangekondigd dat de zorgtoeslag niet wordt verlaagd per 1 juli 2006. Voor deze maatregel is 350 miljoen euro beschikbaar. Terugbetaling teveel betaalde premie Gepensioneerden met meerdere pensioenen en een inkomen boven de 30.000 euro krijgen teveel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie nog deze zomer terug van de Belastingdienst. Schuldhulpverlening Verder steekt het kabinet dit jaar 25 miljoen euro extra in schuldhulpverlening. Voor 2007 is het kabinet van plan een miljard euro extra in te zetten voor lastenverlichting verdeeld over burgers en bedrijfsleven. Boter bij de vis dus. In ieder geval staat vast dat de WW-premies worden verlaagd. Ook gaat er 250 mln naar kinderopvang en kinderbijslag.