/

Back to home page

War, Peace and Development Europe Dutch Politics D66

Geen geld weghalen bij Afrika voor Iraq

   Thu 20/03/2003

De fractie van D66 betreurt het dat de oorlog tegen Irak begonnen is, buiten de kaders van het internationale recht om. D66-fractievoorzitter Boris Dittrich noemt de oorlog een nederlaag voor de diplomatie: "Nu de aanvallen begonnen zijn, hoopt D66 dat de oorlog kort zal duren en zo weinig mogelijk mensenlevens zal eisen. Net als iedereen hopen wij dat Saddam Hoessein nu snel zijn macht verliest".

In een overleg met Minister-President Balkenende en Minister De Hoop Scheffer deze ochtend, heeft kamerlid Lousewies van der Laan aangedrongen op een versterkte Europese samenwerking naar aanleiding van het conflict. "Het is belangrijk dat Europa nu al gaat nadenken over de wederopbouw van Irak. We moeten voorkomen dat andere noodgebieden straks de rekening gepresenteerd krijgen: Afrika, Afghanistan Bosnië en Kosovo bijvoorbeeld. De Europese Commissie heeft al aangegeven dat er geen extra geld beschikbaar is. Daarom moeten we zoeken naar alternatieve mogelijkheden zoals het inzetten van Europese landbouwoverschotten," aldus Van der Laan. Minister De Hoop-Scheffer heeft echter al aangegeven niets te voelen voor financiering buiten de begroting van buitenlandse zaken.

D66 wil ook snel een Europese aanpak voor het beheersen van mogelijke vluchtelingenstromen. Boris Dittrich: "Europa moet dit gezamelijk aanpakken, we moeten voorkomen dat deze mensen straks ook nog het slachtoffer worden van vijftien concurrerende regimes. Europa zou moeten samenwerken met de UNHCR om te komen tot een Europese opvang van vluchtelingen in de regio. Het Europees asielbeleid moet nu boven aan de Europese agenda worden geplaatst. In ieder geval zou de Nederlandse regering nu snel met de UNHCR moeten overleggen over wat de beste Nederlandse bijdrage op dit moment zou kunnen zijn".