/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

'Gehoor geven aan regionale diversiteit'

   Sat 23/06/2001

Door: Jacco Hogeweg (Sabel & Warntjes Communicatie)

Ze zet liever vandaag dan morgen het mes in het geldverslindende Comité van de Regio's. Maar dat betekent niet dat D66 Europarlementariër Lousewies van der Laan gekant is tegen een nauwe betrokkenheid van lagere overheden bij de Europese besluitvorming. Integendeel. "De regio’s moeten een stem krijgen in een toekomstig Europees Senaat."

Lousewies van der Laan is een bevlogen politica. Voor haar is Brussel het ideale podium om bij te dragen aan de verbetering van de wereld. "De toekomst van het milieu wordt immers meer bepaald in Europa dan in Nederland", is meestal haar uitleg. Van der Laan weet waarover ze praat. Voordat zij twee jaar geleden haar entree maakte in het Europees Parlement, liep ze stage bij milieuorganisatie Greenpeace om vervolgens de verantwoordelijkheid te dragen voor de milieuprojecten van de Europese Commissie in de voormalige Sovjet Unie. Later, als lid van het kabinet van Europees Commissaris Hans van den Broek, verdiepte zij zich in andere maatschappelijke onderwerpen, zoals consumentenbescherming, onderwijs en emancipatie. Sinds juni 1999 is Van der Laan in het Europees Parlement fractievoorzitter en vooral boegbeeld van D66. Eén van de meest 'groene partijen', volgens haar zeggen.

Democratisch gat

Als Europarlementariër besteedt Van der Laan grofweg tachtig procent aan Europese wetgeving. De rest van haar tijd houdt zij zich bezig met 'actie voeren.' "Zo zit ik in tal van commissies waarin ik voorstellen doe om het milieu te verbeteren of bijvoorbeeld te zorgen voor gelijke rechten voor homo’s. En ik ben vicevoorzitter van de begrotingscontrolecommissie die de bestedingen van de lidstaten en EU-instellingen controleert. Verder probeer ik Europa dichter bij de burger te brengen. Ik ontvang minstens twee keer per week bezoekers en woon in Nederland vaak bijeenkomsten over Europa bij." Maar haar kerntaak blijft de Europese wetgeving zoals die ter sprake komt in het Europees Parlement. "Gestemd wordt over een zeer uitgebreid aantal onderwerpen", vertelt ze. "Van milieu tot economie; het Parlement oefent daadwerkelijk grote macht uit. Alleen buitenlands beleid en justitie vallen nog onder de verantwoordelijkheid van de nationale regeringen. Maar dat is niet erg, omdat regeringen democratisch gecontroleerd worden. Wat ik kwalijker vind, is dat het Europees landbouwbeleid uitsluitend wordt bepaald door de ministers van de lidstaten. Daar is totaal geen controle op. Ik noem dat echt een democratisch gat."

Doekje voor het bloeden

Hoe zit het met de democratische vertegenwoordiging van de regio’s in Brussel? Van der Laan maakt graag onderscheid tussen een formeel en een informeel circuit. "Formeel hebben de regio’s weinig invloed", zegt zij. "Je hebt het Comité van de Regio’s. Maar dat is een doekje voor het bloeden. Het enige wat het Comité mag doen, is adviezen uitbrengen aan de Raad en het Parlement. Adviezen die nauwelijks serieus worden genomen. Ik vraag me dan af wat de meerwaarde van zo’n instelling is die per jaar 78 miljoen gulden kost. Het Comité kijkt zelf niet of het efficiënt te werk gaat. Het bestaat alleen om te vergaderen." In een heel andere constructie zou Van der Laan het Comité veel meer macht willen geven. "Naar mijn mening moet Europa toewerken naar een tweekamersysteem met een senaat waarin naast de Raad van Ministers vertegenwoordigers van de regio’s zetelen. Zij beslissen mee over de besluitvorming en hebben dus echte macht. Zo’n stelsel beantwoordt veel beter aan de regionale diversiteit van Europa. Nu wordt besluitvorming bepaald door nationale regeringen. Maar wat goed is voor bijvoorbeeld Limburg hoeft nog niet gunstig uit te pakken voor Friesland. Limburg deelt meer belangen met aangrenzende regio’s in Duitsland en België dan met Friesland. Geef de provincies daarom een eigen stem."

Lobbyen

Langs informele weg slaan de regio's in Europa een minder slecht figuur, volgens Van der Laan. "Het Huis van de Provincies werkt veel directer dan het Comité van de Regio's. In Brussel heb ik goed contact met verschillende provincievertegenwoordigers. Zij kunnen bij mij altijd aankloppen om mij attent te maken op aspecten van een wetsvoorstel. Ook voor organisaties als Natuur en Milieu en de Consumentenbond staat mijn deur open. Dat betekent lobbyen. Sommige mensen vinden dat een vies woord. De realiteit is echter dat zolang er politieke keuzes gemaakt worden, mensen zullen opkomen voor hun eigen belangen. Er is natuurlijk niets mis mee wanneer lobbyisten politici wijzen op bepaalde gevolgen van wetsvoorstellen. Van vertegenwoordigers van een regio wordt niets anders verwacht. Het gaat om de balans. Je moet het lobbywerk daarom juist niet alleen het terrein laten van grote bedrijven en multinationals als Shell. Ik nodig provincies en gemeenten graag uit contact met mij op te nemen. Zo blijf ik goed op de hoogte van wat er leeft en met de juiste informatie kan ik een beter oordeel geven over wetsvoorstellen."

Omzetregel

De vertegenwoordigers van de provincies in Brussel zijn goed op de hoogte van de Europese regelgeving. Maar het feit dat veel ambtenaren in Nederland nauwelijks van de hoed en de rand weten, verbaast Van der Laan een beetje. "Europese regels zijn er niet van de ene op de andere dag. Er gaat een lange tijd overheen voordat een wetsvoorstel van de Commissie bekrachtigd is door de Raad en het Parlement. Als beleidsmedewerkers willen weten wat er speelt, kunnen ze gewoon contact opnemen met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag. Deze organisatie is ook op internet te vinden via www.europa.eu.int. Bovendien is het zo dat voor bijna elke Europese wet een omzetregel geldt. De aanbestedingswet ging bijvoorbeeld pas van kracht nadat de regering die wet voor de Nederlandse situatie had aangepast. Als gemeenten en provincies niet weten welke regels op hen afkomen, zouden de ministeries hen uit moeten leggen met welke Europese regels zij bezig zijn. Met een waarschuwend e-mailtje of een nieuwsbrief zou Den Haag de lokale overheden beter kunnen inlichten. Gebruik maken van de digitale media helpt echt om Europa dichter bij de burger te brengen. Ik merk het zelf. Mijn persoonlijke website trekt steeds meer bezoekers. Iedereen met vragen kan mij bereiken."

 

Dit interview is eerder verschenen op Gemnet, extranet voor overheden.