/

Back to home page

Dutch Politics D66

Gerichte maatregelen nodig tegen terreur

   Thu 16/09/2004

D66 wil dat de regering sterker inzet op effectieve maatregelen om terroristische aanslagen in Nederland te voorkomen. De Democraten zijn het oneens met coalitiepartner VVD, die pleit voor vooral zichtbare maatregelen. 'Slimme maatregelen zorgen voor meer veiligheid dan een botte-bijl aanpak,' aldus de Democraten. 'Zichtbare maatregelen wekken bij het publiek de geruststellende indruk van veiligheid, maar de risico's worden in werkelijkheid niet kleiner,' aldus D66-kamerlid Lousewies van der Laan. 'D66 dringt aan op meer intelligente en gerichte maatregelen om terroristen in een vroeg stadium op te sporen en tegen te houden. D66 blijft daarom ook onverminderd pleiten voor meer en betere samenwerking tussen de diensten die zich in Nederland en elders in Europa met veiligheid bezig houden. Bovendien moet de regering daadwerkelijk zorgen dat de coördinatiestructuren eindelijk helder worden. Wat dat betreft moet de tijd van voortmodderen echt voorbij zijn, maar daar hoor ik de VVD niet over'. De VVD heeft voorgesteld een aantal zichtbare gebieden zoals Schiphol tot permanent risicogebied te bestempelen. De politie en het leger zouden hier dan bijna onbeperte bevoegheden krijgen, ook op momenten dat er geen enkele dreiging is. Volgens D66 zal dat averechts werken. 'Als de politie in een groot gebied probeert op een zichtbare wijze zoveel mogelijk te controleren, dan zullen terroristen gewoon andere routes kiezen. Nederland blijft immers een open samenleving. D66 gelooft daarom meer in gerichte acties gericht tegen potentiële terroristen in plaats van generieke acties die op iedereen zijn gericht. We moeten prioriteiten stellen. Het is echt veel nuttiger om de screening van Schiphol-personeel te verscherpen dan om politie en leger in te zetten om duizenden vakantiegangers te fouilleren'. Van der Laan noemt het teleurstellend dat de VVD geen creatievere ideeën aanlevert dan het optisch verruimen van de mogelijkheden van politie en leger. 'De VVD affichieert zich graag als veiligheidspartij. Dan is het pakket waarmee ze komen nogal teleurstellend. Ik vraag me af of ze bij de conservatief-liberalen wel weten dat er op schiphol al volop gefouilleerd en gecontroleerd wordt. In de afgelopen twee jaar is er al vier keer gefouilleerd op basis van de huidige wetgeving. Dat heeft ruim 90 illegale wapens opgeleverd. Het is dus inderdaad nodig, maar dit is nu net iets dat al goed geregeld is'. De Democraten zijn bezorgd, dat in het huidige klimaat elk anti-terreurvoorstel op veel bijval kan rekenen, los van de vraag of de maatregel wel doordacht en effectief is. Van der Laan: 'Als liberale partij wil D66 zorgvuldig met de waarborgen van de rechtstaat omgaan. In een democratie is het normaal dat politie en leger achteraf verantwoording aan de Officier van Justitie afleggen over hun acties. Dat hindert ze ook helemaal niet in hun werk. Door het afschaffen van die checks and balances zal geen terrorist extra worden gepakt. De VVD probeert haar spierballen zo groot mogelijk op te pompen, maar wat we nodig hebben om de veiligheid te vergroten zijn intelligente en gerichte maatregelen'.