/

Back to home page

Dutch Politics Secular State Law and Liberties CDA D66

Godslastering blijft strafbaar

   Tue 23/11/2004

De Tweede Kamer wil het verbod op godslastering voorlopig niet uit de strafwet halen, zoals D66 had voorgesteld. Het CDA en de SGP stelden in het debat, dat gelovigen op een andere manier gekwetst kunnen worden dan niet-gelovigen en dat zij daarom speciale bescherming nodig hebben. PvdA, GroenLinks en SP waren het daar niet mee eens, maar vonden het niet het juiste moment om dat ook uit te spreken. Zij trokken hun eerder toezegde steun aan een motie van D66 in uit angst dat afschaffing van het artikel door gelovigen verkeerd opgevat zou worden. PvdA-leider Bos riep D66 zelfs op de motie aan te houden, opdat de Kamer zich helemaal niet over de kwestie hoefde uit te spreken. Uiteindelijk steunden alleen VVD, LPF, Ali Lazrak en Geert Wilders het voorstel van D66. D66-kamerlid Lousewies van der Laan is het oneens met de andere linkse partijen, dat aanname van de motie een verkeerd signaal aan de samenleving zou betekenen. ‘We zeggen alleen maar dat iedereen gelijk is voor de wet, gelovig of niet-gelovig. Wat is daar nu opruiend aan? Niemand in de Kamer gaf een andere interpretatie aan de motie toen we daar over spraken. Volgens mij is élk moment goed om de gelijkheid van mensen te benadrukken. Maar nu minister Donner van Justitie heeft betoogd het artikel te willen aanscherpen was het zéker een taak van de Kamer om hem terug te fluiten,’ aldus Van der Laan. Minister Donner is inmiddels begonnen aan een onderzoek naar de strafrechterlijke aanpak van onder meer godslastering. Van der Laan zegt de timing van het debat op zichzelf ook ongelukkig te vinden. ‘Minister Donner heeft de discussie over het aanpakken van godslasteraars geopend vlak nadat Theo van Gogh is vermoord. Dat was geen verstandige zet. Wij vinden dat Donner zich moet richten op de terroristen en brandstichters, niet op godslasteraars. Er is al zoveel verwarring en de vrijheid van meningsuiting staat sterk onder druk. Bovendien bleek uit het debat dat een meerderheid van de Kamer het principieel onjuist vindt om gelovigen een apart soort bescherming te bieden tegen belediging. Dat is nergens voor nodig. Er zijn wetten die iedereen even goed beschermen, gelovig of niet’. Maar was het nu zo erg geweest de stemming een paar weken uit te stellen? ‘Nee, mits er een reden voor zou zijn. De ophef begon toen Wouter Bos opeens allerlei verkeerde signalen ontwaarde in een motie die hij aanvankelijk steunde. Wij dachten natuurlijk ook na, maar zijn tot de tegenovergestelde conclusie gekomen. Juist het intrekken van de motie zou een verkeerd signaal zijn. Want wat zeg je daarmee? Mag de Kamer hier niet over praten? Moeten gelovigen juist wel een speciale positie hebben in de wet? Of is het tolerantieniveau van moslims lager dan van anderen, waardoor zij de principiële keuze voor gelijkheid als een aanval op hun geloof zouden ervaren? Ik geloof daar allemaal niets van. Juist het intrekken van de motie was een volstrekt verkeerd signaal geweest’.

Van een verbond tussen conservatief en politiek-correct Nederland wil Van der Laan niet spreken. ‘Maar het is een afgang voor de Kamer dat drie partijen expliciet hun steun aan een motie toezeggen en daar nog geen week later op terugkomen - zonder dat er nieuwe feiten zijn. Ik vind dat niet uit te leggen Haags gedoe. Het is slecht voor het beeld van de politiek en de samenleving schiet er zeker niets mee op’. In een stemverklaring bagatelliseert de PvdA het belang van de discussie, maar vervolgens stelt Bos dat de politiek zich pas kan uitspreken na een veel grondiger debat. Van der Laan: ‘Bos zegt twee verschillende dingen en ik het met beide oneens. Natuurlijk is het goeddeels een symbolische discussie, maar ook die hebben soms grote betekenis. En wat schiet de samenleving er mee op, als we nog een paar weken uitgebreid over dit onderwerp gaan praten? We weten al wat de uitkomst is. Het was aan alle kanten beter geweest als we het debat vandaag met een heldere uitspraak hadden kunnen afsluiten´. De verwachting is, dat de Kamer over een kleine maand wel bereid zal zijn het verbod op godslastering uit de strafwet te halen. Op ´smalende godslastering´ staat tot die tijd een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.