/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Haider dwingen kleur te bekennen, niet de bevolking straffen

   Wed 02/02/2000

"De sancties van de Europese Unie zullen weinig effect hebben", stelt Lousewies van der Laan, lid van het Europees Parlement, "als het dreigen met die gele kaart niet gewerkt heeft, zal het nu uitvoeren ervan echt geen indruk maken."

"De sancties van de Europese Unie zullen weinig effect hebben", stelt Lousewies van der Laan, lid van het Europees Parlement, "als het dreigen met die gele kaart niet gewerkt heeft, zal het nu uitvoeren ervan echt geen indruk maken. Het lijkt mij beter om nu naar echte oplossingen te zoeken. Snelle uitvoering van de sancties, zoals de PvdA nu eist, zal een oplossing niet dichterbij brengen. Zolang we Haider niet dwingen om kleur te bekennen, is het spel "wie heeft de grootste hekel aan Haider" volstrekt zinloos."

Het voorstel van Oostenrijkse President Klestil om de nieuwe regering een verklaring te laten ondertekenen waarin Europese waarden worden erkend, gaat een goed deel in de richting van het voorstel dat de D66 Eurofractie maandag lanceerde om de speelruimte van Haider te beperken. Zo moeten de FPÖ en ÖVP zich volgens D66 alsnog aansluiten bij verschillende verklaringen tegen xenofobie en racisme, voordat ze mogen meepraten in de vergaderingen van Europese ministers. "Ik wil niet dat onze ministers in verlegenheid worden gebracht in raadsvergaderingen waar een FPÖ minister bijzit. Dat lijkt op "business as usual" en dat was nu juist niet de bedoeling. Een verklaring die de Europese waarden onderstreept zou de speelruimte van Haider beperken en zo kunnen we hem dwingen om kleur te bekennen.", aldus van der Laan.

D66 heeft maandag kritiek geuit op de drie sancties (geen steun Oostenrijkse kandidaten voor internationale functies, ontvangst ambassadeurs op technisch niveau en bilaterale contacten op een lager pitje) omdat deze niet effectief zijn en ook Oostenrijkers die niet op Haider of ÖVP gestemd hebben kunnen raken. Het eerste is ondertussen juist gebleken. De sancties kunnen nu zelfs contra-productief zijn omdat veel Oostenrijkers die verder niets met Haider op hebben zich ook aangevallen voelen. D66 stelt dat zodra de nieuwe regering in woord of daad hier aanleiding toe geeft moet Europa overgaan tot sancties.

"De Europese christen-democraten dragen een grote verantwoordelijkheid, omdat zij de FPÖ 'salonfähig' hebben gemaakt", stelt D66 Europarlementarier Bob van den Bos, " zij hadden al in een veel eerder stadium aan de ÖVP duidelijk moeten maken dat een coalitie met de FPÖ niet aanvaardbaar zou zijn. Het heeft er alle schijn van dat de behoefte om de minister-president te leveren doorslagevend is gewest bij het aansturen op deze coalitie. Ik vind het onbegrijpelijk dat de Europese christen democraten vandaag hun vertrouwen in de ÖVP hebben uitgesproken."