/

Back to home page

Dutch Politics Education D66

Het beste uit mensen halen

   Thu 01/05/2003

Lousewies van der Laan ziet het als haar taak zich in te zetten voor alle scholieren en studenten: iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Schooluitval moet voorkomen worden en kwaliteit van onderwijs gegarandeerd.

Lousewies van der Laan (D66) heeft na de laatste verkiezingen de overstap gemaakt vanuit het Europees Parlement in Brussel naar het Binnenhof in Den Haag, waar zij onder meer onderwijs in haar portefeuille heeft. Een eervolle taak voor een D66’er: onderwijs was ten slotte hét speerpunt voor de Democraten in de campagne.

‘Ik wil dat iedereen het beste uit zichzelf haalt, vandaar ook de grote nadruk die wij leggen op onderwijs. Op dit moment spreken we veel over het belang van kennis voor de economie, maar onderwijs en scholing is natuurlijk in de eerste plaats een investering in mensen zelf. Alleen daarom al verdient onderwijs meer aandacht dan het nu krijgt’.

Bijna de helft van de leerlingen in het VMBO en MBO zal de opleiding niet afmaken. ‘Daarom, moet in de eerste plaats de aansluiting tussen VMBO en MBO verbeteren. Maar de hoge uitval bestrijden we niet zonder ook in de kwaliteit te investeren. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen op het VMBO die worden gedwongen om al het onderwijs op het niveau van hun slechtste vak te volgen. Studenten die bijvoorbeeld moeite hebben met Nederlands worden daardoor gedwongen ook de praktische vakken op een lager niveau te volgen dan zij aankunnen. Op die manier zijn wij niet bezig het beste uit die leerlingen te halen. Dat werkt demotiverend voor zowel de leerlingen als voor de docenten. Meer flexibiliteit is hard nodig, maar dat geldt eigenlijk voor het hele dichtgeregelde onderwijs’.

Van der Laan wil dat er niet langer dogmatisch wordt gedacht over betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs. ‘We moeten af van twee gedachten: Allereerst het idee dat invloed van het bedrijfsleven per definitie ten koste gaat van onderwijskwaliteit of de onafhankelijkheid van scholen. Ten tweede de gedachte dat een goede samenwerking van school en bedrijfsleven gericht moet zijn op het terugdringen van de kosten. Waar het mij om gaat is dat onderwijs en bedrijfsleven veel aan elkaar kunnen hebben. En als – ik noem maar iets - een energiebedrijf mensen op MBO-niveau wil opleiden, omdat ze denken dat ze dat beter kunnen dan het ROC, waarom zouden we daar dan tegen zijn?’