/

Back to home page

Dutch Politics D66

Hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld

   Tue 18/11/2003

De Tweede Kamer heeft op voorstel van D66-kamerlid Lousewies van der Laan 1,3 miljoen euro toegekend aan Slachtofferhulp Nederland. Het geld is onder meer bedoeld om slachtoffers van huiselijk geweld en om kinderen te ondersteunen, zaken waarvoor minister Donner geen financiering beschikbaar wilde stellen.

Ook steunde de Kamer een motie van Van der Laan, waarmee de bezuinigingen op de Justitiële Jeugdinrichtingen waaronder Glen Mills en Den Engh ongedaan gemaakt worden. Van der Laan: ‘In het regeerakkoord heeft de bestrijding van jeugdcriminaliteit een hoge prioriteit, en terecht. Minister Donner zegt zelfs dat hij in de jeugdgevangenissen 600 extra plaatsen wil creëren. Maar dat kan niet als hij de instellingen ondertussen 17 procent kort. Het moet veiliger op straat; dat vinden wij niet alleen maar dat is zelfs een hoofddoelstelling van dit kabinet. Daarvoor moeten we criminele jongeren natuurlijk wel van de straat kunnen halen en heropvoeden’.