/

Back to home page

D66

Hup Lousewies

   Tue 23/11/2004

Dit artikel is eerder verschenen als redactioneel artikel van Elsevier

D66-kamerlid Van der Laan toonde karakter door haar motie tegen artikel over godslastering niet in te trekken Goed gedaan Lousewies van der Laan. Ondanks waarschuwingen voor 'verkeerde signalen' zette het D66-kamerlid door en kwam dinsdagmiddag haar motie in stemming om het wetsartikel over 'smalende godslastering' af te schaffen. Het wetsartikel, in een eeuw tijd drie keer toegepast, werd nieuws op het moment dat minister Piet Hein Donner op een CDA-congres aankondigde het te willen aanscherpen. Deze uitlating, kort na de moord op filmmaker Theo van Gogh door een extremistische moslim, werd door velen gezien als een knieval voor islamitische fundamentalisten. Donner kreeg zijn idee als boemerang terug. Alle kamerfracties, behalve de christelijke, leken in te stemmen met het tegenvoorstel van Van der Laan om juist korte metten te maken met dit artikel. Haar motto: de wet mag geen onderscheid maken tussen gelovigen en niet-gelovigen. Maar toen ging Den Haag twijfelen. PvdA en GroenLinks voorop. Intrekking zou een verkeerd signaal zijn, nu. Zelfs in Van der Laans eigen partij (Van Mierlo!) gingen er stemmen op om geen motie in te dienen. Tja, zo'n motie zou die arme moslims maar kwetsen. Toch zette Van der Laan door. 'Woelige tijden vragen om duidelijkheid,' zegt ze. Het kamerlid dat tot nu toe vooral opviel door met een abortusboot naar Portugal te varen, toont aan dat ze terecht eerste keus was toen D66 in 2003 een nieuwe fractievoorzitter zocht. Van der Laan bedankte voor de eer, omdat ze de Haagse spelregels nog onder de knie moest krijgen. Maar van Haagse politieke correctheid trok ze zich gelukkig niets aan.