/

Back to home page

War, Peace and Development Law and Liberties D66 ALDE/ELDR European Parliament

Indonesian Itä-Timor-oikeudenkäynnit

   Fri 10/01/2003

Katsooko neuvosto Itä-Timorin oikeudenkäyntien osoittavan — kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu on todennut — että Indonesia ei ole ottanut vastuuta Itä-Timorissa tapahtuneista rikoksista ihmiskuntaa vastaan?

Onko neuvosto tietoinen Indonesian yhteistyöhaluttomuudesta vuonna 1999 kuolleen Alankomaiden kansalaisen Sander Thoenesin ja vuonna 1975 kuolleiden Ison-Britannian kansalaisten Brian Petersin ja Malcolm Rennien kuolemantapausten selvittämiseksi?

 

Aikooko neuvosto pyytää Yhdistyneitä Kansakuntia perustamaan Itä-Timoria käsittelevän kansainvälisen erityistuomioistuimen?

 

Aikooko neuvosto osallistua tämän Itä-Timoria käsittelevän kansainvälisen erityistuomioistuimen toimintaan?

 

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-3865+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): indonesian_ita-timor-oikeudenkaynnit
Additional Params: page = 1
tagname = d66
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 765ms (action ~749ms, view ~78ms)