/

Back to home page

Dutch Politics CDA VVD D66

Kabinet Balkenende II gevallen

   Thu 29/06/2006

Het Tweede Kabinet Balkenende is gevallen, nadat de D66-bewindslieden Alexander Pechtold, Laurens-Jan Brinkhorst en Medy van der Laan hun ontslag hadden ingediend. D66 wil geen verantwoordelijkheid meer dragen voor het beleid van VVD-minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. In het debat van afgelopen woensdag is gebleken dat minister Verdonk onzorgvuldig heeft gehandeld. Bovendien heeft zij het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali afhankelijk gemaakt van een schuldverklaring. De D66-fractie en de D66-bewindspersonen kunnen niet accepteren dat een op dergelijke wijze opererende minister beslissingen neemt over kwetsbare groepen als vluchtelingen. De D66-fractie heeft daarom in het debat van woensdag haar vertrouwen in minster Verdonk opgezegd. Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de fractie dat alleen minister Verdonk het veld zou ruimen. Het kabinet weigerende echter te voldoen aan deze wens van de D66-fractie. Hierop restte de fractie van D66 niets anders dan het opzeggen van het vertrouwen in het gehele kabinet. De D66-bewindspersonen hebben eensgezind dezelfde weg bewandeld. Zij drongen bij hun collega’s in het kabinet aan op het vertrek van minister Verdonk. Toen de overige kabinetsleden hun duidelijk maakten, dat zij geen afstand wilden nemen van het handelen van minister Verdonk, zijn zij dan ook uit het kabinet getreden. De reden hiervoor is dat ook zij geen verantwoordelijkheid willen dragen voor het beleid van minister Verdonk. De overgebleven CDA- en VVD-leden van het kabinet hebben hierop besloten om ook op te stappen.