/

Back to home page

Women’s Rights Dutch Politics D66

Kap de bureaucratie rond de kinderopvang

   Thu 03/04/2003

De door D66 ingestelde wet 'basisvoorziening kinderopvang', die ouders zelf de touwtjes in handen geeft in de kinderopvang, wordt door het demissionaire kabinet op de lange baan geschoven. D66 wil van minister De Geus de garantie dat van uitstel geen afstel komt. Lousewies van der Laan: 'Het leuke van investeren in kinderopvang is dat elke gulden die je investeert zichzelf weer terugverdient. Mannen en vrouwen die op een goede manier arbeid en zorg combineren dragen namelijk bij aan de economisch groei. Natuurlijk groeien de bomen niet tot in de hemel op dit moment, maar dat maakt de keuze om juist deze wet uit te stellen niet automatisch de meest logische.'Het kabinet stelt dat de nieuwe wet niet meer te betalen is vanwege kostenstijgingen en door de groei van de vraag naar kinderopvang. De wet, die is geïniteerd door toenmalig D66-staatssecretaris Annelies Verstand, zorgt ervoor dat niet langer ambtenaren maar ouders het geld voor kinderopvang kunnen besteden. D66 gelooft dat de kinderopvang daardoor efficienter geregeld zal worden. De wet van Verstand zal in ieder geval tot veel meer opvangplaatsen leiden. Het tweede Paarse Kabinet, waarin Verstand de portefeuille emancipatiezaken beheerde, had al eerder voor een verdubbeling van het aantal kinderopvangplaatsen geleid.'Voor D66 blijft het nog steeds een belangrijke doelstelling dat mensen arbeid en zorg op een gezonde manier kunnen combineren. Ik roep Bos en Balkenende daarom op om de kinderopvang niet opnieuw het kind van de rekening te maken en ervoor te zorgen dat wet op 1 januari 2005 ook daadwerkelijk in werking treedt. Van uitstel mag geen afstel komen'.