/

Back to home page

Dutch Politics D66

Lousewies van der Laan: 'D66 geen getuigenispartij'

   Sat 11/02/2006

Dit artikel is verschenen in het Parool. Door Jeroen Hoorn.

De blunders van D66 in het debat rond Oeroezgan zijn een gepasseerd station, zegt Lousewies van der Laan. Het gaat de nieuwe fractievoorzitter nu om de toekomst van D66. 'Het probleem is dat wij als een grote partij worden gezien.' Lousewies van der Laan is snipverkouden. Ze is nu een week fractievoorzitter van D66 en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dagen heeft ze vrijwel onophoudelijk gesprekken gevoerd: met fractiegenoten, met coalitiepartners, met het partijbestuur en nu met de pers. Over de blunders van D66 in het debat over de missie naar de Afghanistan en het daaropvolgende aftreden van partijleider Boris Dittrich heeft ze het liever niet meer: "Daar moeten we echt een streep onder zetten.' Toch zijn er nog onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld: wat maakt Van der Laan, als fractielid medeverantwoordelijk voor de koers van D66, tot een geschikte opvolger? "De fractie was en is tegen de missie in Afghanistan,' antwoordt Van der Laan. "Dat heb ik ook uitgedragen. Maar de politiek-strategische koers was de verantwoordelijkheid van de politiek leider, Boris Dittrich dus. Vanwege die politieke fouten is hij ook afgetreden.'

Zou u die politieke fouten niet hebben gemaakt? "Het is goed gebruik dat als het besluit om een militaire missie op pad te sturen eenmaal is genomen, iedereen de militairen het beste wenst. Dat geldt ook voor ons, dus ik heb geen zin om de hele discussie te gaan oprakelen.'

Uw partij blijft in het kabinet. Waarom? "Wij zijn in deze regering gaan zitten om belangrijke sociaaleconomische hervormingen door te voeren die tijdens de paarse kabinetten niet mogelijk waren, zoals de vernieuwing van de zorgverzekering en de WAO.'

Die beslissingen zijn al genomen. "Er zijn nog genoeg dingen over die geregeld moeten worden. De kinderopvang bijvoorbeeld. Ik heb vriendinnen die bij hun tweede of derde kind ophouden met werken, omdat de kinderopvang meer kost dan zij verdienen. Ook het ontslagrecht is hard aan vernieuwing toe. Bovendien is er geen vertrouwensbreuk binnen de coalitie, dus waarom zou je dan weggaan?' Om het komende jaar in de oppositie te gaan zitten. Dit kabinet is impopulair, er zijn veel stemmen te winnen. "D66 is geen getuigenispartij. Wij willen niet alleen maar dingen roepen, wij willen problemen oplossen. Het probleem is dat D66 in de beeldvorming een grote partij is. Dat is helemaal niet zo. Als kleine partij kunnen wij niet het hele kabinetsbeleid naar onze hand zetten.' In 1994 haalde D66 24 zetels. Zoveel hoeft u er niet opnieuw? "Natuurlijk moeten we daar weer naartoe. Er moet veel veranderd en verbeterd worden, maar ik heb niet de pretentie nu grote koerswijzigingen uit te zetten. Allereerst omdat er op 7 maart gemeenteraadsverkiezingen zijn. Mij siert nu enige bescheidenheid. Ik wil onze lokale mensen niet in de weg lopen. Wat mij betreft valt de beslissing over de nieuwe koers en het karakter van de partij in de zomer, als er een nieuwe lijsttrekker wordt gekozen. Die verkiezingen moeten niet alleen gaan om de persoon, maar ook over visie.' Volgens oud-fractievoorzitter Gerrit-Jan Wolffensperger moet D66 ernstig nadenken over de vraag of de partij niet overbodig is geworden. "Ik heb geen twijfels over de meerwaarde van D66. Onze oorspronkelijke doelstelling was mensen meer te zeggen geven over hun eigen leven. Democratisering is breder dan het referendum, een nieuw kiesstelsel en de gekozen burgemeester. Omdat we die oude doelen nog steeds niet hebben verwezenlijkt, is het denken over democratisering binnen de partij gestopt. Ten onrechte. Ik kwam een jaar na de moord op Pim Fortuyn in de Haagse politiek en ik heb het gevoel dat er niets is gebeurd met zijn lessen. Mensen hebben nog steeds het gevoel dat er over hun hoofd heen wordt beslist. Ze willen niet overgeleverd zijn aan grijze, bureaucratische massa's. Daar ligt een ongelooflijke kans voor D66.'