/

Back to home page

War, Peace and Development D66 European Parliament

Midden Oosten: waarom doet niemand iets?

   Mon 22/04/2002

Midden Oosten: waarom doet niemand iets? Ik deel uw frustratie en woede over de situatie in het Midden Oosten. Lees hier wat uzelf kunt doen en waar wij mee bezig zijn.

Individuen staan niet machteloos tegenover het geweld. Wat u kunt doen is schrijven: laat politici, regering en media weten wat u denkt. Ook mensen in de regio zelf denken vaak dat ze alleen staan - laat zien dat dat niet waar is. Zie o.a. mijn brief met steun aan Israëlische militairen die weigeren mee te werken aan de bezetting en mijn oproep aan Eurocommissaris Patten om het handelakkoord met Israël op te zeggen. Schrijf vooral naar VVD en CDA omdat deze partijen geen sancties willen tegen Israël. PvdA wil wel de EU ambassadeurs terugroepen, maar geen handels of wapenembargo zoals D66 en Groenlinks.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stappen die D66 recentelijk heeft genomen om een bijdrage televeren om een oplossing te vinden voor de problemen in het Midden-Oosten.

29 april: Lousewies van der Laan organiseert in samenwerking met verschillende kerkelijke organisaties een seminar in het Europees Parlement over het opschorten van het handelsakkoord met Israel wegens schending van de mensenrechtenclausules en de 'origine-regels'.

22/23 april: Lousewies van der Laan bezoekt met een EP deelgatie het vluchtelingenkamp in Jenin en roept op tot een internationaal onderzoek.

19 april: Lousewies van der Laan stuurt een ingezonden brief aan 'European Voice'. Zie het arikel 'Rules are Rules' op de Engelse versie van de site.

18 april: Lousewies van der Laan sluit zich aan bij een burgerinitiatief met Pax Christi en het I.K.V. via de Nederlandse rechter een Nederlands wapenembargo af te dwingen.

13 april: Lousewies van der Laan spreekt op de demonstratie "Stop de oorlog tegen de Palestijnen", op de Dam in Amsterdam.

10 april: De motie die oproept tot een Europees wapenembargo, een internationale troepenmacht en een evetuele opschorting van het handelsakkoord met Israel die mede door Lousewies van der Laan was ingediend, wordt door het Europees Parlement aangenomen. Helaas zijn ze in de Tweede Kamer nog niet zo ver. Zie verder onderstaand bericht.

Lousewies van der Laan biedt met een EP delegatie de Consul van de Verenigde Staten in Straatsburg de motie van het Europees Parlement aan. Zie zaterdag 20 april, ARTE 19:00 uur.

 

D66: Nederland mag handhaven regels t.o.v. Israël niet langer blokkeren (Persbericht, Straatsburg, 9 april 2002)

De PvdA draagt een zware verantwoordelijkheid voor haar opstelling in het Midden-Oostendebat, stelt D66 fractievoorzitter Lousewies van der Laan. Terwijl de sociaal-democraten in het Europees Parlement de opkomende Europese consensus over een kritische lijn ten opzichte van Israël steunen, staat PvdA-fractievoorzitter Melkert in Den Haag toe dat het Kabinet in de Raad concrete stappen blokkeert. Van der Laan verwijt Melkert symboolpolitiek te bedrijven, doordat hij wel een voorstel doet om ambassadeurs terug te trekken, maar inhoudelijke sancties tegen het escalerende geweld niet aan een meerderheid wil helpen.

In Europa dreigt Nederland een consensus over sancties te blokkeren. Het Spaanse EU Voorzitterschap en de Europese Commissie kondigden gisteren aan dat sancties tegen Israel overwogen moeten worden als het leger zich niet onmiddelijk terugtrekt uit de recent bezette gebieden. "Besluitvorming kan alleen met unanimiteit, dus zolang Nederland niet meewerkt kan Europa niets. De regering pleit voortdurend voor besluitvorming bij meerderheid om het Europese buitenlands beleid slagvaardiger te maken, maar vormt juist op dit belangrijke, urgente punt een concrete minderheid. Dat is volstrekt ongeloofwaardig.”

Handhaving regels Van der Laan benadrukt dat de voorgestelde sancties – een wapenembargo en opschorting van het handelsakkoord – niets meer zijn dan toepassing van onze eigen regels en de internationale verdragen die de Europese landen hebben ondertekend. Zo schendt Israel zowel de mensenrechtenclausules als de origine regels van het EU-Israel Associatie akkoord. Europa kiest er echter vooralsnog voor deze overtredingen van Israël te gedogen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PvdA en de kleine christelijke partijen steunt de regering hierin. De regering kan in Europa instemmen met een opschorting van dit handelsakkoord, wat preferentiele toegang voor goederen tot de EU-markt geeft. De Kamer hoeft daar niet voorafgaand toestemming voor te geven. D66, Groenlinks en de SP willen graag opschorting van het Akkoord en krijgen daarvoor in Europa ook steun van de Europese Sociaal-Democratische fractie waar de PvdA ook deel van uitmaakt.

D66 pleit tevens voor een wapenembargo en heeft daarvoor gisteren steun gekregen van een meerderheid van de Europese Liberaal-Democratische fractie. De VVD, die ook deel uitmaakt van deze fractie stemde tegen, maar verloor de stemming in de liberale groep. Het D66 voorstel maakt ondertussen deel uit van de gezamelijke compromisresolutie waarover het Europees Parlement morgen (woensdag 10 april) om 12.00 stemt. Daarin staat ook dat Europa onmiddellijk de EU-Israel Associatieraad bijeen moet roepen en "moet overwegen het Associatieakkoord op te schorten". D66 zal morgen een amendement van de Sociaal-democraten steunen om het Akkoord meteen op te schorten.