/

Back to home page

Dutch Politics Education CDA D66

"Minister moet blijven investeren in zwarte scholen"

   Wed 05/02/2003

Een recent onderzoek, waarvan verslag werd gedaan in 'Metro' van dinsdag 4 februari, stelt dat investeringen in zwarte scholen zinloos zijn. Van der Laan wil dat er goed bekeken wordt welk effect extra investeringen in zwarte scholen hebben, om beter zicht te hebben op de problemen op deze scholen en eventuele oplossingen. Van der Laan wil echter wel de garantie van de Minister van Onderwijs dat de huidige investeringen niet worden opgeschort. In antwoord op schriftelijke vragen van Lousewies van der Laan beloofde de Minister deze investeringen niet stop te zetten.