/

Back to home page

Dutch Politics D66 Privacy

Naast vrijheidsstraffen ook privacystraffen

   Wed 29/10/2003

D66 wil dat de regering gaat onderzoeken of er naast ‘vrijheidsstraffen’ ook ‘privacystraffen’ kunnen worden opgelegd. Op die manier hopen de Democraten veelplegers in het gareel te kunnen houden. CDA-minister Donner ziet vooralsnog weinig in het plan, hij ziet meer in voorstellen die de persoonlijke levenssfeer van alle Nederlanders aantasten. Dinsdag stemt de Kamer over een D66-motie om de mogelijkheden van privacybeperkende straffen te onderzoeken.Op dit moment heeft de politie veel last van bepaalde privacybeschermende maatregelen. Ook als een veelpleger herhaaldelijk is veroordeeld, mag de politie bijvoorbeeld niet achterhalen bij welke hulpverleningsinstanties hij of zij onder behandeling staat. ‘Dat staat een effectiviteit aanpak enorm in de weg,’ zegt Van der Laan. ‘D66 vindt dat de regels op dit punt moeten worden aangepast. Als iemand over scheef gaat, moeten politie, justitie en hulpverleners de mogelijkheid krijgen om zo iemand ook echt het rechte pad weer op te helpen. Dat is in het belang van de samenleving, maar vaak ook in het belang van de persoon zelf’.Volgens Van der Laan is er echter nog veel meer mogelijk met privacybeperkende straffen. ‘In Engeland kunnen zedendelinquenten via een GPS-systeem in de gaten worden gehouden. Ze weten dat ze als ze opnieuw over de schreef gaan, ze ogenblikkelijk weer gepakt worden’. Van der Laan ziet veel in nieuwe technische mogelijkheden om de gangen van mensen te controleren. ‘D66 staat pal voor de privacy van mensen. Maar wie een misdrijf begaat, verspeelt bepaalde rechten. Denk aan het recht op vrijheid, dat je verliest als je tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld. In aanvulling daarop zou justitie privacystraffen moeten kunnen opleggen, om sommige verdachten langer in de gaten te kunnen houden’.Volgens Van der Laan zal van de privacystraffen een sterk preventieve werking uitgaan. ‘Gevangenisstraf is niet ideaal; het cliché is dat je er slechter uitkomt dat je erin gaat. Daar zit een kern van waarheid in. Wie echter goed in de gaten wordt gehouden als hij of zij weer in de maatschappij terugkeert, heeft een enorme stimulans om op het rechte pad te blijven. Want lukt dat niet, dan weet je dat ben je er meteen weer bij’.Van der Laan bestrijdt dat het voorstel niet past bij D66, een partij die privacybescherming hoog in het vaandel heeft staan. ‘We hebben vrijheid ook hoog in het vaandel staan, maar we zijn helemaal niet tegen gevangenisstraffen. Bovendien is veiligheid is voor ons een prioriteit: als mensen zich niet veilig voelen om te gaan en staan waar ze willen, zijn ze niet vrij. Daarom is D66 ook groot voorstander van het gebruik van DNA bij opsporing’. Volgens D66 bieden de privacybeperkende straffen een belangrijke kans om de privacy van de samenleving als geheel te beschermen. Van der Laan: ‘Wat Donner doet is ieders privacy een beetje aantasten om misdaad te voorkomen. Wij denken niet in een dogmatische uitruil tussen privacy en veiligheid. Het is veel beter om gericht privacy te beperken van die personen die daar aanleiding toe geven. Op die manier beschermen we niet alleen de privacy van grote groepen mensen, maar dat is ook een veel effectievere manier om politie- en justitiemiddelen in te zetten’.