/

Back to home page

Dutch Politics D66

Nederland moet achterstand misdaadopsporing inlopen

   Fri 03/06/2005

De regering zal een plan presenteren om de technologie voor misdaadopsporing te verbeteren. Ook komt er een speciaal innovatieplatform dat zich richt op criminaliteitsbestrijding. Bovendien wordt er waarschijnlijk extra geld uitgetrokken voor forensisch onderzoek en andere hightech methoden om misdaad te bestrijden. Dat antwoorden de ministers Brinkhorst (D66) en Donner (CDA) op vragen van D66-kamerlid Lousewies van der Laan. Van der Laan maakt zich zorgen, omdat de Nederlandse politie in technologisch opzicht ver achterloopt bij landen als Groot-Brittannië, Australië en de Verenigde Staten. De Raad van Hoofdcommissarissen luidden eind vorig jaar de noodklok in hun onderzoek Spelverdeler in de Opsporing. ‘Nederland is een kennissamenleving. Innovatie en technologie zijn onze belangrijkste wapens om de samenleving veiliger te maken. Maar daar moeten we dan wel in investeren’, aldus Van der Laan. Terwijl andere landen jaarlijks tientallen miljoenen investeren om hun opsporingstechnieken te verbeteren, blijft forensisch onderzoek in Nederland teveel een ondergeschoven kindje. ‘Het zou juist een speerpunt van politie en justitie moeten zijn,’ aldus Van der Laan. ‘Met state of the art technologie kunnen we criminelen de pas afsnijden en Nederland veiliger maken. De hoofdcommissarissen verwachten dat het zoeken naar vingerafdrukken met kwastjes en poeder al in 2010 verleden tijd kan zijn. Als er dan bij je is ingebroken, komt er iemand met een “sporensnuffelaar” langs die in één keer vaststelt welke sporen aanwezig zijn. D66 wil daarin investeren. Het is goed dat de regering mijn punt serieus oppakt.’ D66 wil echter dat er niet alleen wordt geïnvesteerd in innovatie om misdaad te bestrijden, maar ook dat er specifiek wordt gekeken naar het bestrijden van terrorisme. ‘Willen we terroristen te slim af zijn dan vraagt ook dat om investeringen. Innovatie is veel effectiever dan allerlei repressieve maatregelen die grote delen van de bevolking treffen’.