/

Back to home page

Dutch Politics Education D66

Niet bezuinigen op klassenverkleining

   Thu 27/03/2003

D66 keert zich tegen de verkapte bezuiniging op de klassenverkleining die het demissionaire kabinet wil doorvoeren. Volgens kamerlid Lousewies van der Laan is klassenverkleining een noodzakelijke investering in onderwijs, in veiligheid en in normen en waarden. Zij is het niet eens met de regering die het geld voor de klassenverkleining wil uitsmeren over veel meer klassen dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. 'Van klassenverkleining zal niets merkbaar zijn als het kabinet zijn zin krijgt en de financiering volledig verwatert,' aldus de D66'er.

Scholen krijgen reeds financiële middelen om de klassen in de laagste groepen van het basisonderwijs te verkleinen. Het kabinet wil dat ditzelfde geld nu ook wordt gebruikt voor klassenverkleining in de bovenbouw. Het budget per klas wordt daardoor te klein om voor een merkbare verbetering te zorgen. Eerder toegezegd geld voor verkleining van de klassen in de bovenbouw komt er niet. Van der Laan: 'Het is genant dat het kabinet deze verkapte bezuiniging doorvoert onder de noemer 'vrijheid voor scholen'. Scholen mógen van deze regering nu hun klassen verkleinen maar krijgen daarvoor niet de middelen. Dat lijkt mij een serieuze belemmering voor hun vrijheid. Er is geen school die zit te wachten op zo'n gratuit gebaar van de regering.' Van der Laan noemt dit vooral zuur, omdat alle politieke partijen de afgelopen jaren het belang van klassenverkleining met de mond hebben beleden. 'CDA, VVD en LPF zouden nu dan ook boter bij de vis moeten leveren'.

D66 vindt nog altijd dat er, ook nu het economisch slechter gaat, geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Van der Laan: 'De minister van onderwijs is toevallig betrokken bij de formatie van het nieuwe kabinet. Als zij staat voor haar zaak moet zij met de vuist op tafel slaan en voldoende geld voor onderwijs reserveren. Dat is geen potverteren, maar investeren in de toekomst. Dat heeft Nederland hard nodig'.