/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Internet

Nog geen verbod op versturen van junkmail

   Thu 06/09/2001

Het Europees Parlement heeft vandaag geen beslissing willen nemen over de vraag of ongevraagde junkmail (spam) moet worden verboden of juist moet worden gelegitimeerd. Het Nederlandse D66 was sterk voorstander van een verbod, maar veel partijen in het Parlement vreesden dat Europese bedrijven daar schade van zouden ondervinden. Ook werd er veel gewicht toegekend aan het argument dat ook ideële organisaties gebruik maken van junkmail om hun zaak onder de aandacht te brengen. De Europese Commissie wil net als D66 dat het versturen van junkmail wordt verboden. Het Europees Parlement heeft daar echter het laatste woord over. In de parlementaire commissie die de zaak behandelt slaagden de christen-democraten er eerder in een meerderheid te organiseren om het commissievoorstel radicaal aan te passen: in plaats van een verbod op het versturen van junkmail (de zogenaamde opt-in regeling) zou er juist een wettelijke legitimatie moeten komen (opt-out).

Nadat een compromismotie van het CDA was aangenomen, kon het wetsvoorstel geen meerderheid meer vinden: daarmee is het terugverwezen naar de parlementaire commissie. Een nieuw voorstel kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Van der Laan vind het uitstel jammer, maar is opgelucht dat het voorstel niet in haar huidige vorm is aangenomen. "Het compromis van het CDA komt er op neer, dat elk bedrijf twee keer per jaar ongevraagd email mag rondsturen. Daarmee is het hek alsnog van de dam. In Europa alleen zijn er al 18 miljoen bedrijven."

"Een opt-out, waarbij elke gebruiker zich bij elk bedrijf moet afmelden om geen spam te ontvangen is voor ons geen optie. Het compromis van het CDA is eigenlijk geen compromis, maar ook al een vrijbrief om junkmail rond te sturen. Er moet nu snel een opt-in regeling komen, waarbij alleen reclame mag worden verstuurd aan mensen die hebben aangegeven daar prijs op te stellen. Dit probleem is bij uitstek grensoverschrijdend, helemaal in de hand houden kunnen we het toch al nooit. Maar met een algemeen Europabreed verbod zouden we wel een goed begin maken het verschijnsel in te dammen. Het is spijtig dat we daar vandaag niet mee zijn begonnen."

 

Zie ook:

D66 wil totaalverbod op versturen van junk-email Verbod op junkmail is dringend noodzakelijk (opinieartikel Bert Bakker en Lousewies van der Laan)