/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

"Politiek is dé manier om het leven van mensen te verbeteren!"

   Thu 05/12/2002

Over het succes van de Europese Conventie heeft van der Laan zo haar twijfels: "De toekomst van Europa voor vrouwen hangt ervan af of we erin slagen om emancipatiepunten daar heel hoog op de agenda te zetten. In de ontwerpteksten wordt gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet als één van de doelstellingen genoemd. Daar is dus nogal wat werk te verrichten.

De Europese Unie moet democratischer, transparanter en efficiënter worden. Sinds februari van dit jaar beraadt de Europese Conventie zich op de toekomst van Europa. Inmiddels is het 'geraamte' voor een nieuwe Europese Constitutie (Grondwet) gepresenteerd en blijkt dat in de eerste ontwerpteksten niet wordt gerefereerd aan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Tijdens de Euroborrel op 22 november jl. namen de aanwezigen over dit punt een slotverklaring aan waar Europarlementariër Lousewies van der Laan (D66) vierkant achter kan staan. Over haar invloed in Brussel en haar kandidatuur voor de Tweede Kamer had de redactie een gesprek met haar.

Ruim drie jaar is ze Europarlementariër voor D66 en naast vice-voorzitter van de Commissie Justitie, Openbare Vrijheden en Binnenlandse zaken ook lid van de Commissie van de Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen. Over het succes van de Europese Conventie heeft van der Laan zo haar twijfels: "De toekomst van Europa voor vrouwen hangt ervan af of we erin slagen om emancipatiepunten daar heel hoog op de agenda te zetten. In de ontwerpteksten wordt gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet als één van de doelstellingen genoemd. Daar is dus nogal wat werk te verrichten. Wat ik graag zou willen is dat artikel 12 (het anti-discriminatie artikel) rechtstreeks bindend wordt opgenomen in het nieuwe verdrag. Dan heb je iets waar je echt wat mee kunt. Nu moet het eerst steeds worden omgezet in nationale wetgeving en ik wil dat dit verdrag rechtstreeks rechten schept voor elke onderdaan van de Europese Unie."

Invloed in Brussel

In samenwerking met o.a. de Europese Vrouwen Lobby (EVL) zal Lousewies van der Laan druk gaan uitoefenen op alle leden van de Europese Conventie. Erg hoopvol stemt de samenstelling van deze Conventie niet, van de 235 leden zijn er maar 44 vrouw. Van der Laan: "Je merkt dat er een conservatieve stroming is, waar ik mijnheer Giscard d' Estaing, de voorzitter ook bij reken, die terug wil naar de oude christelijke invalshoek van de Unie. Dan lijkt het me niet zo makkelijk om hele belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld seksueel reproductieve rechten erin op te nemen. Giscard d' Estaing is wel bij de paus op bezoek gegaan, maar niet bij de Europese Vrouwen Lobby. Dat geeft al een beetje aan dat zijn prioriteiten anders liggen dan de mijne." Er zal dus flink gelobbyd moeten worden en Lousewies kan haar invloed aanwenden via haar lidmaatschap van de Commissie van de Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen, via alle liberaal-democratische leden van de Conventie vanuit heel Europa en natuurlijk via de Nederlanders: Hanja Maij-Weggen, Frans Timmermans en Gijs de Vries. Met de slotverklaring, die tijdens de Euroborrel werd aangenomen, is van der Laan erg ingenomen. "Het is belangrijk dat álle leden van de Conventie deze slotverklaring krijgen en niet alleen de vrouwen. Op die manier kunnen wij laten zien dat er betrokkenheid is bij de Conventie, want voor veel mensen staat dit erg ver van hen af, ze weten helemaal niet dat het speelt. Het is dus ongelooflijk leuk dat de Vrouwen Alliantie en de Nederlandse Vrouwen Raad (de EVL- afdeling Nederland) daar een debat aan wijdt. Ik hoop dat het dan ook gaat leven, want het is belangrijk dat steeds meer mensen zich geroepen zullen voelen om zich er tegenaan te gaan bemoeien."

Terugblik naar Brussel

Na drie jaar Brussel besloot ze zich verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer. Alvast terugkijkend naar wat ze in Brussel bereikte, stelt van der Laan: "Er zijn dingen waar je aan hebt bijgedragen en er zijn een aantal zaken die echt niet zouden zijn gebeurd als ik er niet had gezeten. Dat zijn natuurlijk de dingen waar ik het meest trots op ben. Zo heb ik afgedwongen dat alle interne stukken van het Europees Parlement op internet worden gezet. Dat was voor de Europese Vrouwen Lobby erg belangrijk, omdat ze hierdoor gelijke toegang kreeg tot de stukken. Voorheen waren de lobbyorganisaties van het bedrijfsleven in het voordeel. Die huurden lobbyisten in om al die kantoren af te gaan om de stukken te krijgen en dat kon de EVL natuurlijk niet betalen." Als vice-voorzitter van de Commissie Justitie, Openbare Vrijheden en Binnenlandse Zaken heeft van der Laan zich recentelijk hard gemaakt voor een verblijfsvergunning voor (voornamelijk) vrouwen die gedwongen in de prostitutie zijn beland en die in een proces konden getuigen tegen de mensensmokkelaar: "Zij werden het land uitgezet en dat betekende dan dat de kroongetuige weg was. In Europa zou een systeem moeten komen dat je bij het getuigen tegen jouw smokkelaar een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt." In de begrotingscommissie wordt er elk jaar een gigantisch gevecht geleverd om de begroting van de EVL te behouden. Van der Laan: "Dat is een discussie tussen de katholieke lobby enerzijds (de anti-abortuslobby) en de EVL anderzijds. In de statuten van de EVL staat het recht voor vrouwen op hun eigen lichaam beschreven. Er zijn katholieke organisaties die dat niet willen onderschrijven, dus die kunnen geen aanspraak maken op die subsidies; zij willen daarom een apart subsidiepotje. Dat is dus elk jaar weer een gigantisch gevecht onder leiding van de Ierse katholieken."

De ervaring van Lousewies van der Laan met Brussel is, dat het erg internationaal is: "De wereld wordt er een stuk kleiner door. Toen bijvoorbeeld de olietanker onlangs voor de Spaanse kust doormidden brak en je in de vergadering naast iemand uit die regio zit, dan gaat het veel meer leven. In Brussel vind je op een hele andere manier bondgenoten, niet alle Nederlanders denken hetzelfde. Je vindt elkaar meer op ideeën en dan zijn die paspoorten niet zo relevant."

Verkiesbaar in Nederland

Geschrokken van wat er de laatste tijd in Nederland aan de hand is, stelt Lousewies van der Laan zich kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen voor D66: "Collega's in Europa vonden Nederland een stabiele, goed georganiseerde en betrouwbare Europese partner. En nu, met een politieke moord en een regering die drie maanden niks doet, vinden ze het een beetje een zootje. Ik vind dat ik een bijdrage moet leveren aan het gevecht tegen de negatieve houding tegenover de politiek. Politiek is dé manier om het leven van mensen te verbeteren. En als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek, hoe kun je dan die problemen gaan oplossen? Dat is heel cruciaal en daar wil ik een positieve, idealistische visie tegenover zetten. We zullen niet allerlei loze beloftes gaan doen, zoals sommige partijen, we gaan ook niet hard schreeuwen, we blijven de partij van de inhoud. Maar als we iets beloven dan doen we het ook, maar dat kan soms een tijdje duren. We leven in een micro-wave-democratie, mensen willen er iets in stoppen en dan píng en dan moet het meteen klaar zijn; en als het niet goed is moet er maar weer iets nieuws komen. Maar zo werkt het niet."