/

Back to home page

Europe D66

Roemeniƫ nog niet klaar voor de EU

   Fri 17/12/2004

De Europese regeringsleiders hebben vandaag besloten Roemenië toe te laten tot de EU, maar dat land is volgens D66 nog niet klaar voor toetreding. Volgens de Democraten zucht Roemenië nog onder wijdverspreide corruptie, kent het land geen persvrijheid, is de rechtspraak niet onafhankelijk en wordt de grote Roma-minderheid ernstig gediscrimineerd. D66-kamerlid Lousewies van der Laan: ‘Met het besluit dat de EU vandaag heeft genomen is alle druk op Roemenië om tot verbetering te komen weggevallen. Ook als er in Roemenië na vandaag helemaal níets meer verbetert, wordt het land in 2008 zonder meer lid van de EU. Dat is nu beloofd en daar zijn wij het dus niet mee eens. De criteria moeten de doorslag geven’. Volgens Van der Laan moeten regeringsleiders lef tonen en benoemen wanneer een land niet klaar is voor toetreding. ‘Een stabiele rechtstaat, respect voor de mensenrechten, dat hoort erbij. Dat is een conditio sine qua non. Roemenië is, anders dan buurland Bulgarije, nog lang niet zover. Als de Europese Unie niet eerlijk en consequent omgaat met de criteria, verliest zij haar geloofwaardigheid. Ook richting andere landen die lid willen worden van de EU, zoals Turkije’. D66 maakt ook bezwaar tegen de datum die is afgesproken voor het begin van de onderhandelingen met Kroatië. De regeringsleiders hebben afgesproken deze op 17 maart 2005 te starten. Eerder werd nog als criterium voor onderhandelingen aangegeven dat Kroatië goed moet meewerken met het Joegoslavië-tribunaal. ‘Je kunt geen datum toezeggen als je niet zeker weet of een land dan wel aan alle criteria zal voldoen. Nu neemt de druk meteen flink af. Minister Bot heeft eerder toegegeven dat het strooien met data bij de vorige grote toetreding verkeerd was. Nu maakt hij opnieuw dezelfde fout. Dat stelt teleur’.