/

Back to home page

GLBT Rights Dutch Politics D66

Ruim een miljoen euro extra voor homo emancipatie

   Sat 18/12/2004

Op voorstel van Lousewies van der Laan (D66) heeft de Tweede Kamer bij de stemming over de begrotingen ruim een miljoen euro extra voor homo-emancipatie beschikbaar gesteld. Het geld is bedoeld voor concrete projecten om de veiligheid van homoseksuele leerlingen en docenten op school te vergroten, om spanningen tussen homoseksuelen en bepaalde groepen allochtonen te verminderen, voor de opvang van jonge homoseksuele allochtonen en voor verbeterde zorg aan roze ouderen. ‘Dit beleid is gespeend van elke ambitie’, stelde Van der Laan in oktober over het homo-emancipatiebeleid van staatssecretaris Ross (CDA). Volgens de staatssecretaris is de homo-emancipatie in Nederland een groot succes. Zij schroefde het budget terug van 3, 5 miljoen naar 2,5 euroton per jaar. Volgens Van der Laan neemt de intolerantie tegenover homo’s juist toe. Onder druk van de Tweede Kamer werkt Ross nu aan een nieuw beleid. Tot vandaag ontbrak echter het geld om dat beleid te kunnen uitvoeren. ‘Eindelijk is er nu ook geld om de problemen op school aan te pakken’, zegt Van der Laan in reactie op de beslissing van de Kamer. ‘Een serie incidenten heeft aangetoond hoe gevoelig homoseksualiteit op school nog ligt. Voor allochtone homoseksuele jongeren, die soms vreselijk in de knoop zitten, komt er gespecialiseerde hulpverlening en de projecten die de spanningen tussen homo’s en bepaalde groepen allochtonen aanpakken kunnen worden uitgebreid. Én we kunnen beginnen met een betere zorg voor roze ouderen. Alllemaal zaken die hard nodig zijn’.