/

Back to home page

Europe D66 ALDE/ELDR European Parliament

Sociaal-liberalen redden ecotax op kerosine

   Fri 15/12/2000

Dankzij de sociaal-liberale fractie, waarvan ook D66 deel uitmaakt, heeft het Europees Parlement deze week een resolutie aangenomen waarin gepleit wordt voor een ecotax op vliegtuigkerosine. Het oorspronkelijke, zeer conservatieve, voorstel van de christen-democraten om kerosine onbelast te laten is hiermee van tafel. D66 wil dat de Europese Commissie nu het standpunt van het Europees Parlement overneemt.

Vliegtuigen stoten jaarlijks 600 miljoen ton kooldioxide uit, en zijn op dit moment zelfs de snelst groeiende bron van broeikasgassen. In het Kyoto-protocol is echter vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag moet. De mislukte klimaatconferentie in Den Haag was bedoeld om deze afspraak nader in te vullen, en de Europese Unie heeft zich daarbij buitengewoon ingezet voor een milieuvriendelijk resultaat.

Het is daarom onbegrijpelijk dat de Europese Commissie vliegtuigkerosine belastingvrij wil laten, terwijl automobilisten wel flinke accijnzen moeten betalen op autobenzine. Met een ecotax op kerosine zou de uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen immers kunnen worden teruggedrongen, maar gezien het grensoverschrijdende karakter van vliegverkeer kan Nederland zo'n belasting niet in zijn eentje invoeren. Het D66-verkiezingsprogramma pleit daarom voor invoering van een kerosinebelasting op Europees niveau.

De conservatieve christen-democraten in het Europees Parlement zijn het daar niet mee eens, en zij steunden dan ook het standpunt van de Europese Commissie dat belasting op kerosine onwenselijk was. De rest van het Europees Parlement heeft daar nu een stokje voor gestoken door met overweldigende meerderheid de sociaal-liberale amendementen aan te nemen. Het Parlement spreekt zich daarmee ondubbelzinnig uit voor een Europese heffing op vliegtuigkerosine. D66 zal er bij de Commissie op aandringen dat zij dit standpunt nu overneemt.