/

Back to home page

Europe PvdA D66 European Parliament Economy

Socialisten blokkeren zeggenschap kleine aandeelhouder

   Wed 04/07/2001

Het voorstel van EU-commissaris Bolkestein om kleine aandeelhouders meer zeggenschap te geven bij een dreigende vijandige overname is afgewezen door het Europees Parlement. Volgens de officiële stemmingsuitslag waren er precies evenveel voor- als tegenstanders, waarmee het voorstel is verworpen. Voor met name leden van de socialistische fractie was de angst doorslaggevend dat extra zeggenschap voor kleine aandeelhouders indirect ten koste zou gaan van de zeggenschap van werknemers. De vóór-stemmers, waaronder D66 en VVD, spreken dat tegen.

Lousewies van der Laan, D66-europarlementariër en vice-voorzitter van de Commissie begrotingscontrole, betreurt de afwijzing van het compromisvoorstel waar maar liefst 12 jaar over is onderhandeld: "Elk voorstel kan op punten beter, maar als je een heel voorstel wegstemt moet je wel kijken of de kritiek in verhouding staat tot de schade die je aanricht. Die verhouding was hier volledig scheef. Deze wet had alle bestaande regelingen voor werknemersinspraak in tact gelaten. Je hoeft echt geen neo-liberaal te zijn om te vinden dat als het gaat over eigendomsverhoudingen, de eigenaren ook een belangrijke stem hebben. Door aandeelhouders overal in de EU dezelfde bescherming te bieden had Europa gemakkelijker kapitaal kunnen aantrekken. Nu blijft het voorlopig zo, dat elk EU-land andere regels kent en dus kunnen investeerders hun geld beter naar de VS of Japan brengen."

De D66-parlementariër toont weinig begrip voor de argumenten van de socialistische fractie: "Zij realiseren zich blijkbaar niet dat veel werknemers tegenwoordig ook aandeelhouder zijn. Werknemers zijn misschien goed georganiseerd, maar ik vind het niet juist de kleine aandeelhouders en de werknemers tegen elkaar uit te spelen. Hun belangen botsten hier niet. Immers, in de praktijk maken nu vooral de grote aandeelhouders de dienst uit: zij zijn in staat het hele management naar huis te sturen. D66 had daarom juist wel graag extra bescherming voor de kleine aandeelhouder gezien."

Lobbygroep

Tot slot wijst Van der Laan er op, dat niemand in twijfel trekt dat het voorstel procedures rond overnames eenvoudiger en transparanter zou maken. Dat leidt tot een beter functionerende financiële markt. Daar hebben niet alleen ondernemers, maar ook werknemers en consumenten voordeel bij. “Dat had veel meer in het debat naar voren moeten komen. Maar ja, voor abstracte zaken als een betere allocatie van kapitaal kun je natuurlijk geen lobbygroep laten warmlopen. Daarmee is het argument echter niet minder belangrijk.”

Ouderwets socialistisch

Ook de Nederlandse regering, waarin ook de PvdA is vertegenwoordigd, was sterk voorstander van het voorstel. Van der Laan: "Ik kan mij voorstellen dat het voor de kiezer moeilijk te begrijpen is dat de PvdA zich in Den Haag modern sociaal-democratisch opstelt, maar in Europa ouderwets socialistisch. Wellicht wreekt hier zich dat sommige partijen hun meest ervaren mensen met een lange traditie in hun partij naar Europa sturen."