/

Back to home page

Europe Democracy around the World VVD D66 European Parliament

Spionage geen alternatief voor democratie

   Sat 09/12/2000

Vanuit de Tweede Kamerfractie van de VVD komt het idee om spionnen in te zetten bij Europese onderhandelingen. D66 denkt dat Nederland juist gebaad is bij meer openheid.

De VVD stelt zijn prioriteiten niet juist. Spionage is geen methode om het democratisch gat in Europa te dichten. Dat stelt D66-fractieleider Lousewies van der Laan vandaag op Business News Radio in een reactie op het voorstel van de VVD Tweede Kamerfractie om de nieuwe Nederlandse spionagedienst in te zetten bij Europese onderhandelingen.

Fractieleider Lousewies van der Laan: "Ik zie niet zo snel een rol weggelegd voor spionagediensten in de Europese politiek. Het is wel verheugend dat nu ook bij de VVD het besef begint door te dringen dat radicale veranderingen nodig zijn in Europa, in het bijzonder waar het de onderhandelingen tussen regeringen betreft. De Raad van Ministers neemt allerlei beslissingen waar geen goede democratische controle op plaats vindt. De D66-oplossing is om Europa eenvoudiger, democratischer en transparanter te maken. Het zijn niet spionagediensten die moeten weten wat er gebeurt in de kamers van de Raad, maar de parlementen en de bevolking die met de gevolgen van de beslissingen te maken krijgt."

D66 stelt dat alleen een serieuze aanpassing van de Europese structuur een oplossing kan brengen. Van der Laan "Bij voorstellen voor een Europees referendum, een direct gekozen commissievoorzitter of bijvoorbeeld een handvest van grondrechten geeft de VVD niet thuis. D66 gelooft dat de lange termijnoplossing alleen in een echte democratische, federale structuur voor Europa te vinden is. De tijd die de VVD gebruikt voor het ontwikkelen van James Bond-strategieën zou zij beter kunnen gebruiken om een echte visie op Europa te ontwikkelen."